Wat wij met jouw belastinggeld doen

Bekijk het filmpje over waterschapsbelastingen

Uitleg over waterschapsbelasting - klik op de afbeelding om naar youtube te gaan

Bekijk de afbeelding over waterschapsbelastingen 

Uitleg over wat wij met jouw belastinggeld doen vind je ook op de afbeelding (klik erop om deze te vergroten) of de tekst hieronder.

Dit doet Wetterskip Fryslân met uw geld 

Wij zorgen voor schoon water

 • In onze 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) maken wij het afvalwater schoon dat via jouw douche, toilet en gootsteen in het riool komt.
 • Wij zuiveren industrieel afvalwater en controleren lozingen op sloten.
 • Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Zwemwaterkwaliteit controleren wij elke zomer.
 • Met vishevels en visvriendelijke gemalen dragen we bij aan een gezonde visstand.

Wij houden Fryslân veilig en droog

 • Om je te beschermen tegen overstromingen, onderhouden wij 180 kilometer aan dijken.
 • We controleren 3.300 kilometer kaden en oevers langs meren, kanalen en vaarten op hun kwaliteit.
 • We verbeteren zo nodig de waterkeringen.
 • Om zware regenbuien tijdelijk te kunnen opvangen, richten we bergingsgebieden in die mogen overstromen.
 • Met in- en uitlaatsluizen en gemalen houden we de waterstand van de Friese boezem op het gewenste niveau.

Wij zorgen voor voldoende water

 • Met het baggeren en hekkelen van 5900 kilometer aan sloten en vaarten zorgen we ervoor dat deze hoofdwatergangen goed doorstromen.
 • Met 5.000 stuwen en 1.000 poldergemalen regelen we voldoende water voor natuur en landbouw.
 • Bij droogte voeren we zoet water aan uit het IJsselmeer.