Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân

Tot 2024 stonden in de keur de regels voor de bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. Ook regelde de keur de bescherming van bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee. En ook grondwater, bergingsgebieden en het waterpeil. Sinds de Omgevingswet staan deze regels in de Waterschapsverordening. De onderhoudsplichten staan in de Onderhoudsverordening.

Raadpleeg de waterschapsverordening van Wetterskip Fryslân

De Waterschapsverordening van 13 februari 2024 is de nu geldende verordening.

Voor bepaalde activiteiten of werkzaamheden moet je een omgevingsvergunning aanvragen. De waterschapsverordening bepaalt wanneer een vergunning of melding nodig is. Via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kun je checken of een vergunning nodig is voor wat je van plan bent. Via onze vergunningenpagina kun je ook checken wanneer een vergunning nodig is. Niet altijd hoef je toestemming te vragen, soms is een melding voldoende. Of de activiteit of werkzaamheid is toestemmingsvrij.