Zienswijze indienen

Wil je reageren op een ontwerpplan of een vooraankondiging van ons waterschap, of wil je jouw mening geven over een ontwerpbesluit? Dan kun je een zienswijze indienen. Het indienen van een zienswijze kan zolang het ontwerpplan of ontwerpbesluit niet door het bestuur is vastgesteld (tijdens de terinzageperiode). Heb je een brief van het waterschap gekregen? Dan geldt de termijn die hierin vermeld is. 

Zienswijze indienen via DigiD  

Zienswijze indienen via eHerkenning  

Zienswijze indienen  (zonder inlog)

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Richt jouw zienswijze aan ons dagelijks bestuur en vermeld om welk ontwerpplan of -besluit het gaat. Heb je een brief ontvangen? Vermeld dan het kenmerk van de brief in je zienswijze. 
 

Mondeling reageren

Je kunt ons tijdens kantooruren ook bellen om je zienswijze in te dienen. Van dit gesprek maken wij een verslag, dat in de procedure van de behandeling wordt meegenomen.

Schriftelijk reageren

Je mag ook schriftelijk reageren. Richt jouw zienswijze aan ons dagelijks bestuur en vermeld om welk ontwerpplan of  -besluit het gaat. Heb je een brief ontvangen? Vermeld dan het kenmerk van de brief in je zienswijze.  Stuur de brief naar het onderstaande adres:
Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Reactietermijn

Je kunt reageren tijdens een terinzageperiode. Deze duurt meestal 6 weken. Wanneer een terinzageperiode start, lees je in de kennisgeving over het ontwerpbesluit of ontwerpplan. Deze kennisgeving publiceren wij altijd in het waterschapsblad op overheid.nl. Heb je een brief van het waterschap gekregen? Dan geldt de termijn die hierin vermeld is. 
 

Voorbeelden

Voorbeelden van ontwerpplannen of -besluiten zijn:

  • Een ontwerpprojectplan van een project in jouw buurt. 
  • Een ontwerppeilbesluit, waarin nieuwe waterpeilen voor jouw omgeving voorgesteld worden.
  • Een bestuurlijke vooraankondiging over onderhoudsplicht voor schouwwater of waterkering.