Meedenken over een ontwerpbesluit (zienswijze indienen)

Wil je reageren op een ontwerpplan van ons waterschap of jouw mening geven over een ontwerpbesluit? Dan kun je een zienswijze indienen. Het indienen van een zienswijze kan zolang het ontwerpplan of ontwerpbesluit niet door het bestuur is vastgesteld (tijdens de terinzageperiode).

Zienswijze indienen via DigiD  

Zienswijze indienen via eHerkenning  

Zienswijze indienen  (zonder inlog)

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Richt jouw zienswijze aan ons dagelijks bestuur en vermeld om welk ontwerpplan of -besluit het gaat.
 

Mondeling reageren

Je kunt ons tijdens kantooruren ook bellen om je zienswijze in te dienen. Van dit gesprek maken wij een verslag, dat in de procedure van de behandeling wordt meegenomen.
 

Reactietermijn

Je kunt reageren tijdens een terinzageperiode. Deze duurt 6 weken. Wanneer een terinzageperiode start, lees je in de kennisgeving over het ontwerpbesluit of ontwerpplan. Deze kennisgeving publiceren wij altijd in het waterschapsblad op overheid.nl.
 

Voorbeelden

Voorbeelden van ontwerpplannen of -besluiten zijn:

  • Een ontwerpprojectplan van een project in jouw buurt. 
  • Een ontwerppeilbesluit, waarin nieuwe waterpeilen voor jouw omgeving voorgesteld worden.