Open overheid

Wij willen een transparante overheid zijn. Veel informatie is al voor inwoners toegankelijk via onze website of andere platformen.

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

 

Overzicht van welke informatie je waar kunt vinden

Naar aanleiding van de Wet open overheid (Woo) wordt de komende jaren, gefaseerd, nog meer informatie actief door ons gepubliceerd.

Vragen en/of zoek je meer informatie?

Wil je meer informatie over een bepaald onderwerp en/of heb je vragen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie? Dan kun je contact opnemen met de Woo-contactpersoon. Zij bekijken samen met jou hoe je vragen het beste en het snelste kunnen worden afgehandeld en kunnen ook adviseren over het indienen van een Woo-verzoek.

Inzien (nog) niet openbare informatie: Woo-verzoek

Wil je dat we meer informatie openbaar maken dan je tot nu toe hebt kunnen vinden? Dan kun je op de volgende manieren een Woo-verzoek bij ons indienen:

Elektronisch indienen

WOO verzoek indienen via DigiD  

WOO verzoek indienen via eHerkenning  

WOO verzoek indienen (zonder inlog)

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Overige manieren van indienen

 • Mondeling: bel naar de receptie via (058) 292 22 22 en vraag naar de Woo-contactpersoon. Een mondeling verzoek wordt altijd schriftelijk bevestigd.
 • Schriftelijk: stuur een brief naar: Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Hoe werkt het?

 • Vermeld in je Woo-verzoek je contactgegevens (naam, (e-mail)adres en telefoonnummer), datum, de omschrijving van je Woo-verzoek en je handtekening.
 • Zorg voor een machtiging als je het verzoek voor iemand anders indient.
 • Geef zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt ontvangen, en zo mogelijk welke documenten je wilt ontvangen. Wanneer het verzoek te algemeen is, krijg je de vraag om specifieker te zijn.
 • Het indienen van een verzoek is kosteloos. Wel moet je rekening houden met kosten voor het maken/verstrekken van kopieën.
 • De informatie die je wilt, moet zijn vastgelegd in documenten en bij ons aanwezig zijn.

De informatie die je wilt, wordt meestal openbaargemaakt tenzij er een uitzondering is, zoals genoemd in de Woo of een bijzondere wet.

Procedure

 • Je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van ons en bij vragen/onduidelijkheden nemen wij contact met je op.
 • Wij reageren binnen 4 weken op jouw verzoek. Deze termijn kan met twee weken worden verlengd. Mocht het ons door omstandigheden niet lukken om binnen deze termijn te reageren, dan nemen we contact met je op.
 • Bij de aanwezigheid van derde-belanghebbenden kan de beslistermijn, door vragen van zienswijzen, worden opgeschort en/of wordt het verstrekken van de informatie uitgesteld.
 • Ben je het niet eens met de beslissing op het Woo-verzoek? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.