Keur Wetterskip Fryslân

In de keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. Ook bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur. En ook grondwater, bergingsgebieden en het waterpeil.

Raadpleeg de keur van Wetterskip Fryslân

De keur van 2013 is de nu geldende keur.

Watervergunning vereist

De bescherming door de keur betekent dat je voor bepaalde activiteiten of werkzaamheden een watervergunning moet aanvragen. Welke deze zijn staat beschreven in de keur. Via onze pagina over vergunningen kun je checken wanneer een vergunning vereist is.

Watervergunning niet altijd nodig

Er zijn ook activiteiten of werkzaamheden waar geen vergunning voor nodig is. Deze staan beschreven in de zogenaamde algemene regels bij de keur. Voor deze activiteiten is het doen van een melding voldoende.