Kaart actuele grondwaterstanden

Let op: Helaas werkt de kaart op dit moment niet. Onze excuses daarvoor.  Mocht u dringend informatie nodig hebben, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. 

De kaart onderaan de pagina geeft informatie over de actuele grondwaterstand ten opzichte van NAP op 8 verschillende meetpunten in Fryslân. De grafiek geeft de grondwaterstand over een langere periode weer. De gegevens op de kaart worden dagelijks bijgewerkt.

Bij de selectie van de grondwatermeetpunten is gekeken naar het onderscheid in grondsoort (zand, klei en veen), gebruik (landbouw, natuur, recreatie) en waterbeheer (verzilting, peilbeheer en verdroging).

Diep en ondiep grondwater

Grondwater is water dat zich onder het maaiveld (grondoppervlak) in de bodem bevindt. We onderscheiden diep en ondiep grondwater. Diep grondwater bevindt zich in diepere, watervoerende lagen. Tussen ondiep en diep grondwater kan een slecht doorlatende leem- of kleilaag liggen. Soms stroomt het diepe grondwater naar boven toe (kwel) of omgekeerd (inzijging).

Gebruik grafiek

Door het aanklikken van een meetpunt in de kaart wordt een grafiek zichtbaar. Door op een punt van een lijn in de grafiek te gaan staan, verschijnen de meetgegevens van de betreffende dag in beeld. Door te klikken op een punt en dit punt te slepen, kun je inzoomen in de grafiek. Via de knop 'reset' ga je terug naar de oorspronkelijke weergave. Zie ook de instructievideo op Youtube.

 

Legenda

Informatie in deze kaart is ook als tekst beschikbaar