Wat doen wij om droogte aan te pakken?

De afgelopen jaren hebben we in verschillende gebieden maatregelen genomen om meer water vast te houden en zo minder last te hebben van verdroging en droogteschade.

Bijvoorbeeld door:

  • het plaatsen van regelbare stuwen
  • aanleg van extra inlaten
  • het hoger leggen van duikers
  • het minder diep maken van sloten
  • de aanleg van infiltratiegreppels om meer water te kunnen bufferen en benutten

Aanleg van regelbare stuwen in het zandgebied

En we hebben nog een flink aantal maatregelen in voorbereiding om water vast te houden bij landbouwbedrijven en natuurgebieden. Uitvoering hiervan staat in 2022 en 2023 op het programma.  Zo is er in het kader van de Regiodeal Zuidoost een miljoen euro beschikbaar voor aanleg van regelbare stuwen in het zandgebied.

Samenwerken aan het Friese veenweideprogramma

Verder werken we samen met provincie, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties aan de uitvoering van het Friese veenweideprogramma. Uiteindelijk doel is de peilen te verhogen. In gebiedsprocessen geven we hier de komende jaren samen met grondeigenaren en gebruikers invulling aan.

Wat doen we bij droogte?

In deze animatie laten we je zien wat wij doen bij droogte.