Meerjarenperspectief Wetterskip Fryslan 2017-2021

In het meerjarenperspectief staat hoeveel geld Wetterskip Fryslân de komende vijf jaar nodig heeft om de taken uit te voeren. En wat dit voor effect heeft op de ontwikkeling van de belastingtarieven

Begroting 2017

In de begroting staat wat Wetterskip Fryslân het aankomende jaar met het beschikbare geld gaat doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de belastingtarieven.