Keur Wetterskip Fryslân 2013 (regeling vervallen per 01-01-2024)

  • geplaatst op 16 januari 2024

Het linkadres is: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR342128/1