Delegatie- en mandaatbesluit van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân

Het linkadres is: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641152/3