Besluit submandaat, subvolmacht en submachtiging secretaris-directeur Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 11 januari 2021

Het linkadres is: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651240/3