Wetterskip Fryslân probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u een klacht? Geef het aan ons door.

Dien uw klacht online in

Behandeling van uw klacht

Niet tevreden met onze reactie op uw klacht?

U kunt een oordeel vragen aan de Nationale Ombudsman.