Vergaderingen adviescommissies

  De adviescommissies vergaderen eens in de 6 à 7 weken op maandagavond, vanaf 19.00 uur op het hoofdkantoor. U kunt deze bijwonen zonder u vooraf aan te melden. De agenda en behorende stukken staan in de regel 1 week voor de vergadering op de website. 

  Vergaderingen adviescommissies

  Inspreken 

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan? Meldt u zich dan aan bij . Dit kan tot vlak voor aanvang van de vergadering.

  Uitleg commissies

  Commissies adviseren het algemeen bestuur over de behandeling van voorstellen. Er zijn 2 commissies:

  • adviescommissie Algemene zaken, Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën (APZF)
  • adviescommissie Watersysteembeheer landelijk gebied en Friese Boezem (WFB)

  In de vergaderingen van de gezamelijke adviescommissies (APZF en WFB) worden onderwerpen behandeld die voor beide commissies van belang zijn. 

  Vergadering gemist?