Vergaderingen adviescommissies

De adviescommissies vergaderen eens in de 6 à 7 weken op maandagavond, vanaf 19.00 uur op het hoofdkantoor. U kunt deze bijwonen zonder u vooraf aan te melden. De agenda en behorende stukken staan in de regel 1 week voor de vergadering op de website. 

Vergaderingen adviescommissies

Inspreken 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan? Meldt u zich dan aan bij . Dit kan tot vlak voor aanvang van de vergadering.

Uitleg commissies

Commissies adviseren het algemeen bestuur over de behandeling van voorstellen. Er zijn 2 commissies:

  • adviescommissie Algemene zaken, Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën (APZF)
  • adviescommissie Watersysteembeheer landelijk gebied en Friese Boezem (WFB)

In de vergaderingen van de gezamelijke adviescommissies (APZF en WFB) worden onderwerpen behandeld die voor beide commissies van belang zijn. 

Vergadering gemist?