Samenstelling dagelijks bestuur

De dijkgraaf vormt samen met 4 andere bestuursleden het dagelijks bestuur. De belangrijkste taak is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden eens in de 2 weken plaats.

Meer informatie over de leden van het dagelijks bestuur (externe website) vindt u op onze speciale bestuurspagina's.

In het coalitieakkoord 2015 - 2019 ‘Water Verbindt!' (pdf, 223 kB) leest u meer over het beleid van het bestuur.