Algemeen bestuur - werkwijze

De adviescommissies vergaderen eens in de 6 à 7 weken op dinsdagavond, vanaf 19.00 uur op het hoofdkantoor.  Je kunt deze vergaderingen bijwonen of online volgen op onze speciale bestuurspagina's. De agenda en behorende stukken staan in de regel 1 week voor de vergadering op de website. 

Vergaderingen adviescommissies

Inspreken 

Wil je gebruik maken van het spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan? Meld je dan aan bij . Dit kan tot vlak voor aanvang van de vergadering.

Uitleg commissies

Commissies adviseren het algemeen bestuur over de behandeling van voorstellen. Er zijn 2 commissies:

  • adviescommissie Dyken, Stêd en Finânsjes (DSF)
  • adviescommissie Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen (SKZ)

Vergadering gemist?