Watersysteembeheer eilanden

De adviescommissie Watersysteembeheer eilanden is op elk Fries Waddeneiland actief. Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân over onderwerpen die spelen op de eilanden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dijkversterking, peilbesluiten en watergebiedsplannen.

Samenstelling

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het eiland. De voorzitter is een lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.