Update PFOS in Jelsumer Feart 12 april 2024: aanscherping advies GGD Fryslân over eieren van (hobby)kippen

  • geplaatst op 12 april 2024 om 09:22

Aangezien het gebruik van water uit de Jelsumer Feart en Lytse Feart kan leiden tot een hogere inname van PFOS (PFAS) dan de norm, heeft GGD Fryslân eerder geadviseerd om het water uit deze vaarten niet te gebruiken. Dit advies blijft van kracht, net als het advies voor dieren (na overleg met de Gezondheidsdienst voor Dieren): voorkom dat uw (huis)dieren zwemmen in de Jelsumer Feart of Lytse Feart en laat ze er niet uit drinken.

Recent is geconstateerd dat (hobby)kippen die eerder water hebben gedronken uit de Jelsumer Feart en/of Lytse Feart eieren hebben gelegd met hoge concentraties PFOS (PFAS). Op basis van deze bevindingen is aanvullend onderzoek nodig naar de precieze oorzaak en exacte mate van vervuiling van eieren van (hobby)kippen in het gebied rondom de Jelsumer Feart en Lytse Feart. GGD Fryslân overlegt momenteel met de gemeente Leeuwarden over dit vervolgonderzoek en de benodigde aanpak.

Aanscherping advies GGD Fryslân

In afwachting van deze onderzoeken scherpt GGD Fryslân het algemene advies als volgt aan:

Laat je (huis)dieren geen water drinken uit de Jelsumer Feart en Lytse Feart en consumeer geen eieren van (hobby)kippen die mogelijk water uit de Jelsumer Feart of Lytse Feart hebben gedronken. 

Zodra er meer informatie beschikbaar is over eventueel vervolgonderzoek of wanneer er een nieuw advies van kracht wordt, informeren wij je hierover.

Stel gerust jouw vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt na het lezen van deze update. Neem dan contact met ons op.

  • Vragen over de gezondheid van je (huis)dier(en)? Neem dan contact op met je dierenarts als je abnormale effecten of symptomen bij je (huis)dier(en) opmerkt.
  • Vragen over de gezondheid in relatie tot PFOS (PFAS)? Je kunt contact opnemen met GGD Fryslân via telefoonnummer 088-229 92 22. Of per mail via: mmk@ggdfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. Veelgestelde vragen over publieke gezondheid vind je op ggdfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek? Je kunt met het Klantencontactcentrum van Wetterskip Fryslân contact opnemen via telefoonnummer 058-292 22 22 of mail je vraag naar: info@wetterskipfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Veelgestelde vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek vindt u op wetterskipfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Algemene vragen over PFAS in de gemeente Leeuwarden? Op leeuwarden.nl/PFAS vind je de meest gestelde vragen. Je kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 058. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.