Update PFOS in Jelsumer Feart 11 april 2024: tweede fase aanvullend waterbodemonderzoek start volgende week

  • geplaatst op 11 april 2024 om 11:37

Vanaf maandag 15 april 2024 gaan we het aanvullende onderzoek naar de kwaliteit van de aanwezige sliblaag in het gebied rond de Jelsumer Feart en Lytse Feart uitbreiden. Medewerkers van Antea Group nemen dan twee weken lang monsters van de waterbodem van sloten aan de noord- en zuidkant van de Jelsumer Feart en enkele sloten aan de zuidkant van de vliegbasis. Deze watergangen staan in verbinding met de Jelsumer Feart en Lytse Feart waar eerder in het slib en in het water te hoge concentraties PFOS zijn aangetroffen.

Tijdens de eerste fase van het aanvullende waterbodemonderzoek namen we eind februari 2024 monsters van de waterbodem in de watergangen op het terrein van de vliegbasis en het terrein ten oosten van de vliegbasis. Daarna is op 13 maart de waterbodem van de Jelsumer Feart, de aangrenzende sloten (waaronder de eerste 500 meter van de Lytse Feart) die in open verbinding staan met de Jelsumer Feart en een klein deel van de Dokkumer Ie onderzocht. Dit onderzoek wordt nu dus uitgebreid naar een groter gebied en noemen we ‘aanvullend waterbodemonderzoek fase 2’.

Waar wordt de waterbodem in de tweede fase onderzocht?

Op de onderstaande kaart staan de trajecten die bij het aanvullende waterbodemonderzoek fase 2 worden onderzocht met groene en blauwe lijnen ingekleurd. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Kaart aanvullend waterbodemonderzoek zijtakken Jelsumer Feart en verder vanaf 15 april 2024

Diverse onderzoeken in volle gang

Naast het waterbodemonderzoek zijn op dit moment de verschillende onderzoeken van Wetterskip Fryslân en gemeente Leeuwarden in uitvoering. Zo hebben we op 19 maart (op 19 meetlocaties), 26 maart (9 meetpunten) en 9 april (10 meetpunten) de waterkwaliteit onderzocht in en rond de Jelsumer Feart, Lytse Feart en de polders ten oosten en ten westen van de Lytse Feart.

Alle tussentijdse resultaten moeten worden geanalyseerd en worden daarom periodiek besproken in een gezamenlijk overleg van Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân. Zo krijgen we een breed en samenhangend beeld. We verwachten medio april meer resultaten te kunnen delen.

Advies GGD Fryslân ongewijzigd

Het advies dat GGD Fryslân uit voorzorg heeft gegeven, blijft nog gelden: maak geen gebruik van het water uit de Jelsumer Feart en de Lytse Feart. Laat ook dieren het water niet drinken.

Stel gerust jouw vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt na het lezen van deze update. Neem dan contact met ons op.

  • Vragen over gezondheid in relatie tot PFOS? Je kunt met de GGD Fryslân contact opnemen via telefoonnummer 088-229 92 22 en mail: mmk@ggdfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. Veelgestelde vragen over publieke gezondheid vindt u op www.ggdfryslan.nl/jelsumerfeart(externe website).
  • Vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek? Je kunt met ons Klantencontactcentrum van  contact opnemen via telefoonnummer
    058-292 22 22 of mail je vraag naar: info@wetterskipfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Veelgestelde vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek vind je op www.wetterskipfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Algemene vragen over PFAS in de gemeente Leeuwarden? Op www.leeuwarden.nl/PFAS(externe website) vind je de meest gestelde vragen. Je kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 058. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.