Jongerenraad Wetterskip Fryslân geïnstalleerd

  • geplaatst op 09 januari 2024 om 16:33

Dit zijn ze: de eerste zeven jongeren die ons bestuur gevraagd én ongevraagd advies gaan geven. Maxime Hendriks, Elise van der Hulst, Dianne Vonk, Rik Veenstra, Neeke Zeijlemaker, Jochem Bierema en Hedzer Brandsma zijn vandaag officieel geïnstalleerd door het dagelijks bestuur. Vanaf nu gaan de jongeren het dagelijks bestuur zo’n drie keer per jaar adviseren over verschillende onderwerpen. De vraag die centraal staat bij de jongerenraad: houdt Wetterskip genoeg rekening met de gevolgen voor de toekomst? 

De zeespiegel stijgt en overlast door extreme neerslag en droogte komt steeds vaker voor. Om Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier nu en in de toekomst veilig en leefbaar te houden zijn ingrijpende keuzes in het waterbeheer nodig. De keuzes die we nu moeten maken zijn van belang voor de toekomstige generaties.  

Het is daarom belangrijk de volgende generatie bij de besluitvorming te betrekken, vindt ook dijkgraaf Luzette Kroon: ‘Door te redeneren vanuit de gedachte ‘we hebben de aarde te leen van onze kleinkinderen’ krijg je een heel ander perspectief op huidige besluitvorming. Juist daarom is het zo belangrijk de stem van de toekomst zwaar mee te wegen.’   

Met de jongerenraad geven we de jongere generatie een stem bij de besluitvorming. Daarbij hebben jongeren een frisse, kritische blik die waardevol is bij het afwegen van besluiten. 

De handtekening is gezet.JPG

Staand de dagelijks bestuurders van links naar rechts: Remco van Maurik, Monique Plantinga, Luzette Kroon (dijkgraaf), Oeds Bijlsma (secretaris-directeur), Frank Jorna, Cees Pieter van Burgsteden, Gerben de boer. 

Zittend de jongerenraad van links naar rechts: Maxime Hendriks, Elise van der Hulst, Dianne Vonk, Rik Veenstra, Neeke Zeijlemaker, Jochem Bierema en Hedzer Brandsma.