Watergebiedsplan Zuidelijke veenpolders

Op 10 juli 2018 hebben wij het watergebiedsplan Zuidelijke veenpolders (pdf, 14,2 kB) vastgesteld. Dit is een plan op hoofdlijnen. Het watergebiedsplan Zuidelijke veenpolders beslaat een gebied tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega van zo’n 20.000 ha.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Het gebied

Het plangebied ligt tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Kenmerken watergebiedsplan Zuidelijke veenpolders

  • Veen en de ontginning van veen hebben het gebied gevormd
  • Waar het veen ontgonnen is, zijn diepe landbouwpolders ontstaan zoals de Veenpolder van Echten en de Groote Veenpolder
  • Waar het veen niet is ontgonnen liggen nu de natte natuurgebieden
  • In totaal bestaat het gebied uit 16 polders van waaruit het overtollige water naar de Friese boezem wordt gepompt
  • De waterhuishouding is over het algemeen goed op orde voor de landbouw
  • Verdroging van de natuurgebieden door lagere peilen in de omgeving
  • Veel hoogwatercircuits met wateraanvoerproblemen
  • Weinig wateroverlast bij veel neerslag
  • 130 km hoofdwatergangen te smal (intensief onderhoud nodig)
  • De veenweidevisie met maatregelen om veenoxidatie te vertragen, geldt voor een groot deel van het gebied