Legger

Dit jaar wijzigen wij de legger. Dit doen we in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Dat betekent dat de onderhoudsplicht van eigenaren van wie grond grenst aan een water, perceel of bouwwerk mogelijk wijzigt. In de legger leest iedereen wat voor zijn of haar perceel de nieuwe situatie is.

Nieuwe afspraken in Legger 2022

Dit jaar wijzigen wij de legger. Dit doen we in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Dat betekent dat de onderhoudsplicht van eigenaren van wie grond grenst aan een water, perceel of bouwwerk mogelijk wijzigt. In de legger leest iedereen wat voor zijn of haar perceel de nieuwe situatie is.

Bekijk de leggerkaart op een volledig scherm. 

Legenda bij Legger

Van 14 september tot en met 26 oktober 2022 ligt de legger ter inzage

Wil je reageren op de nieuwe afspraken in de legger? Of je mening geven? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via:

Niet eens met de wijzigingen?

Wie het niet eens is met de nieuwe afspraken in de legger, kan een zienswijze indienen. Dit kan van 14 september tot en met 26 oktober 2022, via het contactformulier op deze webpagina. Je kunt je zienswijze ook per post opsturen naar:

Dagelijks Bestuur Wetterskip Fryslân
t.a.v. Legger 2022
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Je kunt je zienswijze ook mondeling toelichten. Dit doe je door ons tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een telefonische afspraak te maken via telefoon 058 292 2222. Je wordt dan op een later moment teruggebeld door een medewerker die een notitie maakt van je zienswijze en deze meeneemt in de procedure.

Wat doen wij met uw zienswijze

Vanaf 27 oktober 2022 beoordelen wij alle zienswijzen. U krijgt van ons een brief waarin staat of uw zienswijze wel of niet is toegekend. In december 2022 stelt ons Dagelijks Bestuur de legger vast.

Heb ik onderhoudsplicht?

Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties. In de legger van watergangen, waterkeringen en kunstwerken (gemalen, duikers et cetera) van het waterschap is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en welke voorwaarden van toepassing zijn. Wij inspecteren of aan de onderhoudsverplichtingen is voldaan.

De huidige legger vind je hier.

Wat houdt onderhoudsplicht in?

In de legger staat of je een onderhoudsplicht hebt. Dit kan betekenen dat je verantwoordelijk bent voor gewoon en of buitengewoon onderhoud aan een watergang, waterkering en/of kunstwerken (gemaal, duiker). In de keur staat omschreven wat dit onderhoud inhoudt. Klik hier voor de waterschapskeur.

De omschrijvingen zijn ruim geformuleerd. Voor ons is het belangrijk dat het onderhoud op orde is, zodat de functie van het waterstaatswerk behouden blijft. Het wijzigingen van de legger kan ook betekenen dat de onderhoudsplicht vervalt.