Verbeteren waterkeringen Heerenveen-Centrum

We verbeteren de waterkeringen in het centrum van Heerenveen. De keringen worden versterkt om inwoners te beschermen tegen wateroverlast bij extreme neerslag. Ook leggen we langs de vaart Veenscheiding een natuurvriendelijke oever aan voor een betere waterkwaliteit. De werkzaamheden zijn in maart 2021 gestart en duren tot en met juni 2021. 

Versterken waterkeringen

We versterken in totaal 1,3 kilometer aan waterkeringen langs de straten Heideburen, Nieuwburen, Breedpad, Badweg, Wederik en de vaart Veenscheiding. De huidige keringen voldoen niet meer aan de eisen. Enkele op te knappen tracés lopen langs tuinen van particulieren.

We hebben het ontwerp voor de keringen in goed overleg met de betrokken tuinbezitters en in nauwe samenwerking met de gemeente Heerenveen uitgewerkt. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke hoogten in Heerenveen. Hierdoor zijn er geen grootschalige ophogingen in de openbare ruimte en particuliere tuinen nodig. 

Kaart werkgebied

Op de kaart staan de tracés ingetekend die we gaan aanpakken:

Kaart werkgebied Heerenveen-Centrum.png
Tracés verbetering keringen in Heerenveen-Centrum. De volle rode lijn is een aansluitend traject, de rode stippellijn is lokaal. 

Bomen gekapt als voorbereiding

Als voorbereiding op de werkzaamheden kappen we vanaf woensdag 24 februari 2021 en in de weken daarna bomen ter hoogte van de Muntflats, Heideburen en de Veenscheiding. De bomenkap is nodig om plaats te maken voor de ophoging van de kering of een damwand. Ook kunnen bomen door hun wortels de stabiliteit van de kering in gevaar brengen als ze bij een storm omwaaien.

Bij de Muntflats moeten de bomen aan de spoorzijde plaatsmaken voor een nieuwe damwand. Voor de bomen die worden gekapt op het traject langs de Veenscheiding komen er na afronding van de werkzaamheden nieuwe bomen terug. Deze worden geplant in de onderberm van de waterkering.

Natuurvriendelijke oever

Langs de Veenscheiding leggen we een ruim 600 meter lange strook riet aan. Riet zuivert het water. Hiermee verbetert de ecologische waterkwaliteit.

Planning werkzaamheden

Aannemer Jelle Bijlsma voert het werk namens Wetterskip Fryslân uit. Die gaat de waterkeringen in fases aanpakken. De kering langs de Heideburen-Nieuwburen wordt als eerste (vanaf 1 maart) verbeterd. Direct omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden en mogelijke hinder van aan- en afvoer van materiaal. 

Hieronder is per tracé aangegeven wat de verwachte periode is waarin de werkzaamheden aan de waterkeringen worden uitgevoerd:

  • Heideburen-Nieuwburen:  week 9 t/m week 14
  • Wederik, ter hoogte van Muntflats: week 10 t/m week 13
  • Wederik: week 14 t/m week 17
  • Valeriaan: week 14 t/m week 17
  • Veenscheiding: week 14 t/m week 23
  • Breedpad-Badweg: week 18 t/m week 23

Het project verbetering waterkeringen Heerenveen-Centrum is naar verwachting medio juni 2021 klaar.