Verbeteren waterkering Oudega (Sm.)

We zijn in januari 2022 gestart met het verbeteren van de waterkering in polder De Gealanden ten zuidwesten van het dorp Oudega (Sm.) over een lengte van ongeveer 1500 meter meter. Door de kering langs de Wide Mûntsegroppe te verbreden en te verhogen, is het achterliggende gebied straks weer beschermd tegen wateroverlast. De werkzaamheden zijn naar verwachting in najaar 2022 klaar.

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Doel van het project

We toetsen eens in de zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de vereiste hoogte- en stabiliteitsnormen. Uit een controle blijkt dat de polderdijk langs de Wide Mûntsegroppe door de veenondergrond en de achterliggende sloot hieraan niet voldoet. 

We gaan de waterkering verbeteren door de kering te verhogen en te verbreden. Hiervoor moeten we de sloot achter de kering dempen. Op enkele meters achter de verbeterde kering graven we een nieuwe teensloot. Deze sloot krijgt een plasdrasoever voor plant en dier. Als de kering op hoogte is gebracht, is het achterliggende gebied weer beschermd tegen wateroverlast. De kering kan dan naar verwachting weer dertig jaar mee.

Bekijk hieronder het dwarsprofiel van de nieuwe kering:

Dwarsprofiel te verbeteren kering Oudega (sm).jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Werkgebied

De waterkering die we gaan verbeteren is op de onderstaande kaart met een rode lijn aangegeven. Dit traject sluit aan de oostkant aan op het projectgebied ‘Oudega aan het water’ (blauwe lijn op kaart). Dit is een provinciaal en gemeentelijk project, waaraan ook Wetterskip Fryslân deelneemt. 
Kaart verbeteren waterkering Oudega (Sm.).jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Het werk is afgestemd met project ‘Oudega aan het water’

Binnen het project ‘Oudega aan het water’ wordt op initiatief van de gemeente en provincie de aanliggende waterkering aangepast. Omdat het traject van 1500 meter van de waterkering (rode lijn op de bovenstaande kaart) buiten het plan ‘Oudega aan het water’ valt, pakt Wetterskip Fryslân dit zelf op. Wel hebben we met gemeente en provincie de planningen en ontwerpen van beide projecten afgestemd.

Fietspad valt buiten dit project

Binnen het project Oudega aan het water wil de gemeente Smallingerland in de toekomst een fiets- en wandelpad langs de waterkering aanleggen. Dit is een initiatief en een zelfstandig project van de gemeente Smallingerland en maakt geen onderdeel uit van ons project ‘verbeteren waterkering Oudega (Sm.)’. 

Bij het ophogen en verbreden van de polderdijk langs de Wide Mûntsjegroppe maken we alvast ruimte voor een toekomstig fiets- en wandelpad. De gemeente Smallingerland wil dit pad later, binnen het project Oudega aan het water, langs de totale kering tussen Oudega en de Wolwarren aanleggen. Hiervoor moet nog een vergunning worden aangevraagd en verleend.

Overlast voor de omgeving

Het waterschap kan enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Er is zicht op bouwverkeer en machines in het veld en er kan enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering.

Voor het ophogen van de kering langs de Wide Mûntsjegroppe voert de aannemer grond aan via het water. De aannemer gaat dan ook alvast grond aanvoeren voor de toekomstige waterkering langs het Meer (onderdeel van het project ‘Oudega aan het water’). De grondaanvoer via het water start medio februari 2022. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Planning werkzaamheden

Aannemer De Waard Grondverzet b.v. uit Zeewolde voert het werk in opdracht van ons uit. Die is in de tweede week van januari 2022 gestart met de werkzaamheden aan de waterkering. De grondaanvoer via het water start in februari 2022. Het werk is najaar 2022 klaar.