Verbeteren vismigratie Ballumerbocht Ameland

We starten volgend voorjaar met de verbetering van de vismigratie in de Ballumerbocht. Wanneer vissen vrij kunnen trekken, verbetert de visstand en ontstaat er een gezond milieu langs het water. Het gaat om vissoorten die zwemmen tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren. Zoals paling, glasaal, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik.

We willen het gezuiverde afvalwater (effluent) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) gebruiken als vislokstroom. Momenteel wordt dit gespuid op het Wad, ongeveer 600 meter ten oosten van de vispasseerbare duiker. We gaan een effluentleiding leggen naar die duiker. Zo worden de vissen daar naar toe gelokt. En kunnen ze het zoete water op het eiland binnenzwemmen. Dit draagt bij aan de vismigratie en visstand.

Wat gaan we doen?

  • verwijderen van de oude effluentleiding
  • een nieuwe effluentleiding aanleggen
  • aanleg van een stroomsnelheidsmeter en voorzieningen in en bij de duiker voor de toekomstige monitoring van vismigratie
  • het visvriendelijker maken van de dijksloot door: schoonmaken, het verdiepen van ondiepe stukken en door het wijzigen van het beheer

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 april en 1 oktober 2021. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. Er heeft inmiddels een Natuurtoets plaatsgevonden. Daarnaast geldt voor de aannemer de Gedragscode Wet natuurbescherming.

Bijdrage Waddenfonds

Het Waddenfonds geeft ruim negen ton subsidie aan dit project.

 

Ballumerbocht.JPG

De Ballumerbocht ligt in het vierkantje op de kaart.

Ameland.JPG

LEGENDA:

Blauwe lijn: aanleg nieuwe effluentleiding 
Rode lijn: te verwijderen effluentleiding
Groene lijn: te verbeteren dijksloot
Gele lijn: duiker