Ryptsjerksterfeart

Wij gaan de polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart ophogen en de vaart verbreden door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hierdoor wordt schade door wateroverlast beperkt, is er meer water beschikbaar in droge perioden en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Een deel van de werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en wordt gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). We beginnen in maart en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 afgerond.    

Doel van het project

De polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart voldoet op een aantal locaties niet meer aan de gestelde eisen, doordat deze te laag is. Daarom wordt de polderdijk opgehoogd en de vaart verbreed door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Zo houden we het water schoon en beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering.

Werkgebied

De locatie van de werkzaamheden is aangegeven op onderstaande kaart.

kaart.png

Aanleg natuurvriendelijke oevers

We combineren het verbeteren van de polderdijk, daar waar mogelijk, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. Met de aanleg van de oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit. 

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden zijn in volle gang. Naar verwachting zijn we eind 2021 klaar.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er zicht op bouwverkeer en machines in het veld. Daarbij kan enige geluidsoverlast ontstaan. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. De uitvoerder en de toezichthouder van het project brengen omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden persoonlijk op de hoogte.

Wie voert het project uit?

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra BV uit Surhuizum gaat het werk voor ons uitvoeren.

Ruim Baan voor Water

Een deel van de werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor water waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgt het waterschap voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. De werkzaamheden in polder de Foarutgong en in het gebied de Nieuwe Wielen zijn ook onderdeel van dit project.

 

a7e3e3f6-436a-4af5-acd3-cb93cc3d43eb.png

 

ELFPO logo met tekst.jpg