Polder De  Foarútgong

We gaan aan de slag met het waterbeheer in de polder De  Foarútgong. De polder wordt zo ingericht dat deze weer klaar is voor de toekomst. We doen dit samen met belanghebbenden.  Samen kijken we of we watergerelateerde knelpunten kunnen oplossen. Deze moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. En natuurlijk bij onze taakstelling passen.

Wat gaan we doen?

We:

  • verbeteren de hoogwatercircuits in Rottum, Sintjohannesga en Rohel.
  • verruimen hoofdwatergangen in de polder De Foarútgong.
  • verbeteren de wateraanvoer naar het Nannewiid en de waterberging in de 'verbindingszone en Easterskar'. 

Wat is het doel van dit project?

De polder De  Foarútgong richten we zo in dat het meer water kan opvangen bij hoosbuien. Die komen namelijk door de klimaatverandering vaker voor. We creëren extrar waterberging. En we gaan enkele waterlopen verbreden, waardoor de ecologische waterkwaliteit verbetert. Zo kunnen we waterlopen natuurvriendelijker onderhouden en houden we het water schoon. Ook is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de belanghebbenden in het gebied.

Foarutgong.jpg

Foto boven: Ter hoogte van de Bisschopsweg, met onderbemaling en zicht op Rotstersloot.  

foarutgong 2.jpg

Foto boven: Peter Tazelaarpaad, met stuw Veenscheiding. 

Wanneer gaan we aan de slag?

De coronacrisis heeft invloed op ons werk. We kunnen daarom op dit moment geen duidelijkheid geven over de exacte startdatum van de werkzaamheden en de wijze waarop we het werk gaan uitvoeren. De verwachting is dat we medio september starten met het verbeteren van de hoogwatercircuits. In het najaar beginnen we met de uitvoering van de overige werkzaamheden. Deze lopen door tot in 2021.

Ondervinden omwonenden hinder van de werkzaamheden?

Enige overlast is niet te voorkomen. We houden u hiervan op de hoogte.

Wie voert het project uit?

Na de voorbereidingen en aanbesteding sluiten we contracten met de aannemer(s). We houden u hiervan op de hoogte.