Klimaatrobuuste polders - meer ruimte voor schoon water

We verbreden diverse poldersloten in de polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit en beperken we de schade door wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering. De werkzaamheden duren tot oktober 2021.

Doel van het project

Met het project klimaatrobuuste polders verbreden we diverse waterlopen in 4 polders. Bij de verbrede poldersloten laten we waterplanten groeien die de ecologische waterkwaliteit verbeteren en ontstaat er extra waterberging. Daarnaast voeren we diverse andere werkzaamheden uit om het watersysteem toekomstbestendig te maken.

Zo houden we het water in de 4 polders schoon, is de streek beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten in droge perioden door klimaatverandering. Hiermee voldoen we ook aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Wat doen we in welke polder?

Wirdumer Nieuwland:

Polder Wirdumer Nieuwland ligt aan de oostkant van de Swette bij Wirdum.

Kaart werkgebied polder Wirdumer Nieuwland

Kaart met het gebied (rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Wirdumer Nieuwland plaatsvinden. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We verbreden de poldersloot vanaf de Boksumerdyk tot aan de N31 (De Heak) over een lengte van 1300 meter met 1 meter.
 • De poldersloot tussen de N31 (De Heak) tot aan het gemaal Wirdumer Nieuwland verbreden we over een lengte van 1585 meter met 2 meter.
 • We passen een aantal dammen aan.

Hemriksein Zwerver:

Polder Hemriksein en polder Zwerver liggen ten zuiden van Leeuwarden.

Kaart werkgebied polder Hemriksein Zwerver

Kaart met het gebied (rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Hemriksein Zwerver plaatsvinden. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We verbreden de poldersloot vanaf het gemaal Hemriksein naar het zuiden met 1 meter.
 • We passen het profiel van diverse poldersloten aan en schonen de sloten op.
 • We verwijderen, verplaatsen of vervangen diverse stuwen en duikers of knappen deze op.
 • We leggen onder de Wergeasterdyk een nieuwe inlaat aan die water inlaat in de polder Hemriksein.
 • We verwijderen gemaal Zwerver.
 • We verhogen een perceel ten westen van de Wergeasterdyk.

Workumer Nieuwland:

Polder Workumer Nieuwland ligt ten zuiden van Workum tussen de Hylperdyk en de Sudergoaiwei (N359). 

Kaart werkgebied polder Workumer Nieuwland

Kaart met het gebied (rode vierkant en rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Workumer Nieuwland plaatsvinden. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We verbreden diverse poldersloten.
 • We vervangen een aantal dammen en duikers of passen deze aan.
 • We verwijderen gemaal Westerein aan de Aldedyk en leggen hier een nieuwe duiker aan.
 • We dempen de sloot tussen de percelen ten zuiden van de Hylperdyk.

Polder Offerhaus:

Polder Offerhaus ligt ten westen van Nijega (gemeente Smallingerland).
Kaart werkgebied polder Offerhaus

Kaart met het gebied (rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Offerhaus plaatsvinden. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We verbreden de poldersloot ten noorden en ten zuiden van de stuw vlakbij de Swartewei.
 • We verplaatsen diverse onderhoudsdammen met duikers.
 • We verplaatsen de stuw bij de Swartewei.

Planning werkzaamheden

Begin 2021 startte aannemer Van der Meer met de uitvoering. In polder Workumer Nieuwland voeren de grondeigenaren een deel van het werk uit. De planning van de werkzaamheden is als volgt:

 • Polder Wirdum Nieuwland: januari-april 2021
 • Polder Offerhaus: februari-maart 2021
 • Polder Hemriksein Zwerver: februari-juni 2021
 • Polder Workumer Nieuwland: april-oktober 2021

We verwachten in oktober 2021 klaar te zijn.

Kosten

De totale begrote kosten van het project bedragen 2 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en Wetterskip Fryslân.

provincie logo.png

EU-logo.jpg