Dijkversterking Lauwersmeerdijk

In juli 2019 zijn we begonnen met het versterken van 4,4 kilometer dijk tussen natuurgebied de Peazemerlannen en de spuisluizen R.J. Cleveringsluizen. Dit deel van de dijk is niet veilig genoeg. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Inhoud van deze pagina

  Doel van het project

  De Lauwersmeerdijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Er zitten bijvoorbeeld scheuren in het asfalt op de dijk. Omdat het asfalt steeds slechter wordt, is de voorbereiding versneld. De voorbereiding duurde een jaar in plaats van enkele jaren. Door de versterking beschermt de dijk ook komende generaties tegen stormen.

  Planning en werkgebied

  Dinsdag 9 juli starten de werkzaamheden aan de Lauwersmeerdijk. Aannemer Heijmans voert het werk uit. We werken niet tijdens de ‘stormseizoenen’ van oktober tot april. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2021 klaar.

  Kaart met daarop aangegeven het projectgebied

  De rode lijn geeft aan waar op de Lauwersmeerdijk wordt gewerkt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Overlast voor de omgeving

  De werkzaamheden zijn in een gebied waar niets is gebouwd. Fietsers kunnen niet op de dijk fietsen en worden omgeleid. De excursies van de Natuurschool gaan door.

  Nieuwe bekleding Lauwersmeerdijk

  Aan de onderkant van de Lauwersmeerdijk komen duurzame Verkalit interlock zetstenen. De stenen passen in elkaar en zijn buigzaam. Het voordeel van deze stenen is dat verzakkingen in de dijk gelijk te zien zijn, terwijl de dijk zijn sterkte behoudt. Ook gebruikt dit systeem minder beton. Aan de Duitse waddenzeekust worden deze zetstenen al jaren positief gebruikt. De zetstenen zijn sterk en betrouwbaar bij hoogwater, stormvloeden en ijs. De zetsteen wordt tijdens dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering gebruikt.

  Werkzaamheden Lauwersmeerdijk

  Afbeelding: Kranen verwijderen de bovenlaag van de Lauwersmeerdijk.

  Asfalt opnieuw gebruiken

  Het asfalt dat nu op de dijk ligt wordt helemaal opnieuw gebruikt in de nieuwe bedekking. Ook de blokken die nu op de dijk liggen, worden helemaal hergebruikt. Zo blijven de kosten van de versterking lager en wordt de dijk duurzamer.

  Vorm van de dijk verandert

  De vorm van de dijk verandert. Er komt een recht stuk in de dijk die golven breekt bij extreem hoog water. Wanneer er geen hoog water is, kan het rechte stuk gebruikt worden als fietspad. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde.


  Dwarsprofiel van de Lauwersmeerdijk in de nieuwe situatie

  Een dwarsdoorsnede van de Lauwersmeerdijk. De rode lijn geeft aan hoe het was. De groene lijn geeft aan hoe de nieuwe dijk wordt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Landelijk dijkversterkingsprogramma

  De versterking van de Lauwersmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.100 kilometer aan dijken. Dat gebeurt verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Dit is het grootste dijkversterkingsproject ooit.

  Andere projecten Lauwersmeerdijk