Versterking Lauwersmeerdijk

We versterken de Lauwersmeerdijk over een lengte van 4,4 kilometer tussen Peazemerlannen en de spuisluizen R.J. Cleveringsluizen. Dit deel van de dijk voldoet namelijk niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De afgelopen twee jaar hebben we een groot deel van het traject al aangepakt. Dit jaar (2021) versterken we de laatste1,1 kilometer tot aan de Cleveringsluizen. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Inhoud van deze pagina

  Doel van het project

  De Lauwersmeerdijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. We versterken deze primaire kering, zodat iedereen ook in de toekomst veilig kan blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk. De dijk krijgt nieuwe bekleding en de vorm van de dijk wordt aangepast. Zo is deze beter bestand tegen hoge golfslag.

  Planning en werkgebied

  • In 2019 zijn de werkzaamheden aan de Lauwersmeerdijk begonnen en is de eerste 900 meter aangepakt.
  • In 2020 hebben we 2,4 kilometer versterkt met ruim 33.000 vierkante meter blokkenbekleding. Daarnaast kreeg de dijk een nieuw profiel en is er binnendijks aan de profilering en verzakking gewerkt. De polderkant van de dijk is opgehoogd en opnieuw ingezaaid.
  • We versterken vanaf april de laatste 1,1 kilometer dijk tot aan de Cleveringsluizen. Daarbij wordt de dijk versterkt met verkalitblokken en krijgt het asfalt een slijtlaag. Ook herstellen we de onderhoudsweg tussen de dijk en de Bantpolder. Naar verwachting is de totale dijkversterking in september 2021 afgerond.

  Kaart met daarop aangegeven het projectgebied

  De rode lijn geeft aan waar op de Lauwersmeerdijk wordt gewerkt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Overlast voor de omgeving

  Van maandag tot en met vrijdag is de dijk afgesloten voor passanten. In het weekend is de dijk toegankelijk als er geen werkzaamheden plaatsvinden. De dijk is dan bereikbaar vanaf de hoek van Bant. Tot en met 23 juli 2021 kun je niet met de fiets over de dijk.

  Nieuwe bekleding Lauwersmeerdijk

  Aan de onderkant van de Lauwersmeerdijk komen duurzame Verkalit interlock-zetstenen. De stenen passen in elkaar en de bekleding is buigzaam. Het voordeel van deze stenen is dat verzakkingen in de dijk gelijk te zien zijn, terwijl de dijk zijn sterkte behoudt. Ook gebruikt dit systeem minder beton. Aan de Duitse waddenzeekust worden deze zetstenen al jaren met positief resultaat gebruikt. De zetstenen zijn sterk en betrouwbaar bij hoogwater, stormvloeden en ijsgang. De zetsteen wordt tijdens dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering gebruikt.

  Plaatsen van zetstenen op de dijk

  Afbeelding: Plaatsen van de zetstenen op de Lauwersmeerdijk.

  Eerste 900 meter nieuwe bekleding van de dijk is klaar

  Afbeelding: Eerste 900 meter nieuwe bekleding op de Lauwersmeerdijk is klaar.

  Asfalt opnieuw gebruiken

  Het asfalt dat nu op de dijk ligt wordt helemaal opnieuw gebruikt in de nieuwe bedekking. Ook de blokken die nu op de dijk liggen, worden helemaal hergebruikt. Dit verlaagt de kosten van de dijkversterking en hierdoor wordt de dijk duurzamer.

  Vorm van de dijk verandert

  De vorm van de dijk verandert. Er komt een recht stuk in de dijk dat bij extreem hoogwater golven breekt. Wanneer er geen hoogwater is, kan het rechte stuk gebruikt worden als fietspad. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde.

  Dwarsprofiel van de Lauwersmeerdijk in de nieuwe situatie

  Een dwarsdoorsnede van de Lauwersmeerdijk. De rode lijn geeft aan hoe het was. De groene lijn geeft aan hoe de nieuwe dijk wordt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Landelijk dijkversterkingsprogramma

  De versterking van de Lauwersmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.300 kilometer aan dijken. Dat gebeurt verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Dit is het grootste dijkversterkingsproject sinds de Deltawerken.

  Dijken voor beginners

  Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. Je leest het hier.

  Andere projecten