Dijkversterking Lauwersmeerdijk

In juli 2019 zijn we begonnen met het versterken van 4,4 kilometer dijk tussen natuurgebied de Peazemerlannen en de spuisluizen R.J. Cleveringsluizen. Dit deel van de dijk is niet veilig genoeg. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Inhoud van deze pagina

  Doel van het project

  De Lauwersmeerdijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Er zitten bijvoorbeeld scheuren in het asfalt op de dijk. Omdat het asfalt steeds slechter wordt, is de voorbereiding versneld. De voorbereiding duurde een jaar in plaats van enkele jaren. Door de versterking beschermt de dijk ook komende generaties tegen stormen.

  Planning en werkgebied

  Dinsdag 9 juli 2019 begonnen we met de werkzaamheden aan de Lauwersmeerdijk en begin oktober was al 900 meter van de 4.4 kilometer klaar. We werken niet tijdens de ‘stormseizoenen’ van oktober tot april. Nu zijn we weer begonnen met de rest van de dijk. Aannemer Heijmans voert het werk uit. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2021 klaar.

  Kaart met daarop aangegeven het projectgebied

  De rode lijn geeft aan waar op de Lauwersmeerdijk wordt gewerkt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Overlast voor de omgeving

  De werkzaamheden zijn in een gebied waar niets is gebouwd. Dus er is geen directe overlast voor de omgeving.

  Fietsen

  Fietsers kunnen niet op de dijk fietsen en worden omgeleid.

  Wandelen

  Een aantal wandelroutes op de dijk is tot maandag 5 oktober 2020 gesloten:  

  • De wandelroute vanaf Peasens over de dijk (rode lijn op de kaart)
  • De wandelroute door natuurgebied de Peazemlanden (oranje stippellijn op de kaart)

  Alternatieve wandelroute tot aan de Cleveringsluizen

  Afbeelding: Gesloten wandelroutes

  Via de Alddyk en de parallelweg is er een alternatieve (wandel)route tot aan de Cleveringsluizen.

  Kitesurfen

  Ook voor kitesurfers is het gebied afgesloten. Tussen woensdag 1 april en donderdag 15 oktober 2020 kan er dus niet gekitesurfd worden bij dit deel van de Lauwersmeerdijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Kitesurf Vereniging

  Daarnaast zijn de excursies van de Natuurschool tijdens de coronacrisis afgelast en is het Waddenbalkon gesloten.

  Nieuwe bekleding Lauwersmeerdijk

  Aan de onderkant van de Lauwersmeerdijk komen duurzame Verkalit interlock zetstenen. De stenen passen in elkaar en zijn buigzaam. Het voordeel van deze stenen is dat verzakkingen in de dijk gelijk te zien zijn, terwijl de dijk zijn sterkte behoudt. Ook gebruikt dit systeem minder beton. Aan de Duitse waddenzeekust worden deze zetstenen al jaren positief gebruikt. De zetstenen zijn sterk en betrouwbaar bij hoogwater, stormvloeden en ijs. De zetsteen wordt tijdens dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering gebruikt.

  Plaatsen van zetstenen op de dijk

  Afbeelding: Plaatsen van de zetstenen op de Lauwersmeerdijk.

  Eerste 900 meter nieuwe bekleding van de dijk is klaar

  Afbeelding: Eerste 900 meter nieuwe bekleding op de Lauwersmeerdijk is klaar.

  Asfalt opnieuw gebruiken

  Het asfalt dat nu op de dijk ligt wordt helemaal opnieuw gebruikt in de nieuwe bedekking. Ook de blokken die nu op de dijk liggen, worden helemaal hergebruikt. Zo blijven de kosten van de versterking lager en wordt de dijk duurzamer.

  Vorm van de dijk verandert

  De vorm van de dijk verandert. Er komt een recht stuk in de dijk die golven breekt bij extreem hoog water. Wanneer er geen hoog water is, kan het rechte stuk gebruikt worden als fietspad. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde.


  Dwarsprofiel van de Lauwersmeerdijk in de nieuwe situatie

  Een dwarsdoorsnede van de Lauwersmeerdijk. De rode lijn geeft aan hoe het was. De groene lijn geeft aan hoe de nieuwe dijk wordt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Landelijk dijkversterkingsprogramma

  De versterking van de Lauwersmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.100 kilometer aan dijken. Dat gebeurt verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Dit is het grootste dijkversterkingsproject ooit.

  Andere projecten Lauwersmeerdijk