Dijkversterking Lauwersmeerdijk

Wij gaan de  Lauwersmeerdijk verbeteren. Onder andere de asfalt- en blokkenbekleding aan de buitenzijde wordt in zijn geheel vervangen. Het gaat om 4,4 km dijk ten westen van de spuisluizen (C.J. Cleveringssluizen). Deze versterkingsmaatregel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Inhoud van deze pagina

  Wat is het doel van het project?

  Doel van het project is dat de Lauwersmeerdijk tot tenminste 2068 voldoet aan de nu geldende veiligheidsnormen.

  Wat is het projectgebied?

  Het dijktraject Lauwersmeer ligt aan de Waddenzee en het Lauwersmeer. Het traject heeft een totale lengte van 4,4 km . Het traject begint bij dijkpaal 57,4 en eindigt bij dijkpaal km 61,8

  Kaart met daarop aangegeven het projectgebied

  Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Wanneer vindt het project plaats?


  Juni 2019

  Start werkzaamheden

  1 oktober – 1 april

  Vanwege het ‘stormseizoen’ alleen werkzaamheden die de veiligheid van de waterkering niet verlagen.

  Zomer 2021

  Einde project

  Ondervinden omwonenden last van de werkzaamheden?

  Het projectgebied voor de dijkversterking ligt in landelijk gebied. Daardoor is er geen last van de werkzaamheden voor omwonenden. Zodra er een kleine wegversperring is, informeert de aannemer de omwonenden.

  Dijk afgesloten tijdens werkzaamheden

  Tijdens de uitvoering is de dijk niet openbaar toegankelijk op plekken waar gewerkt wordt of transport van materiaal/materieel plaatsvindt. Wandelaars en fietsers kunnen dan gebruik maken van het fietspad (Kustweg) langs de N361.

  Beperkte toegang tot het wad

  De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waardoor het wad beperkter toegankelijk is.

  Wat gaat er gebeuren?

  1. Vervangen van de bekleding van het buitentalud (bekleding van de helling) 
   Dwarsprofiel van de Lauwersmeerdijk in de nieuwe situatie

   Dwarsprofiel vervangen bekleding buitentalud. De oranje en rode lijn geven het huidige dijkprofiel aan. (Klik op de afbeelding voor een vergroting.)
  2. Aanbrengen nieuwe stabiliteit constructie binnentalud
   We gaan nieuwe stevigheid in de constructie van het binnentalud (binnenkant van de helling) aanbrengen. Dit doen we over een lengte van 1.300 meter. Hoe we dit gaan doen is nog in onderzoek.