Binnenmiede- en Weeshuispolder

We leggen een nieuwe polderdijk aan in de Binnemiede- en Weeshuispolder en verbeteren de polderdijk langs de Sierdswiel. Zo is het gebied straks beter beschermd tegen wateroverlast en watertekorten door klimaatverandering. De werkzaamheden zijn november 2021 gestart en duren ongeveer een jaar.

Werkgebied

De Binnemiede- en Weeshuispolder ligt in het Natura 2000-gebied de Grutte Wielen, ten zuidwesten van Gytsjerk. Het gebied valt voor een deel in de gemeente Leeuwarden en de gemeente Tytsjerksteradiel. Op onderstaande kaart is het werkgebied weergegeven met de oranje lijn:

werkgebied.jpg

Doel van het project

Met de aanleg van de nieuwe polderdijk in de Binnenmiede- en Weeshuispolder maken we een scheiding tussen het Natura 2000-gebied en de landbouwgrond. Zo kunnen we het gebied in de toekomst mogelijk ook gebruiken als waterberging. Daarnaast wordt de polderdijk langs de Sierdswiel verbetert. Deze voldoet niet meet aan de gestelde eisen omdat de polderdijk niet hoog genoeg is. Als alles klaar is, is het gebied beter beschermt tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering.

Planning

De aanleg van de nieuwe polderdijk zijn in november 2021 gestart en duurt naar verwachting tot maart 2022. Dan start het broedseizoen en kunnen we niet in het gebied werkzaamheden uitvoeren. Het inzaaien van de nieuwe polderdijk en het ophogen van de polderdijk langs de Sierdswiel vindt vervolgens na het broedseizoen plaats, vanaf eind juli 2022.

Hinder voor de omgeving

We kunnen enige overlast voor de omgeving niet voorkomen. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder.

Wie voert het project uit?

Het werk wordt uitgevoerd door Loon-& Grondverzetbedrijf Brandsma B.V. uit Wolsum. Samen zorgen we ervoor binnen de aangegeven tijd het werk te realiseren en een kwalitatief goed gebied achter te laten.