Binnemiede- en Weeshuispolder (afgerond)

We hebben een nieuwe polderdijk aan in de Binnemiede- en Weeshuispolder aangelegd en de polderdijk langs de Sierdswiel verbeterd. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast en watertekorten door klimaatverandering. De werkzaamheden zijn november 2021 gestart en duurden ongeveer een jaar.

Werkgebied

De Binnemiede- en Weeshuispolder ligt in het Natura 2000-gebied de Grutte Wielen, ten zuidwesten van Gytsjerk. Het gebied valt voor een deel in de gemeente Leeuwarden en de gemeente Tytsjerksteradiel. Op onderstaande kaart is het werkgebied weergegeven met de oranje lijn:

werkgebied.jpg

Doel van het project

Met de aanleg van de nieuwe polderdijk in de Binnemiede- en Weeshuispolder hebben we een scheiding tussen het Natura 2000-gebied en de landbouwgrond gemaakt. Zo kunnen we het gebied in de toekomst mogelijk ook gebruiken als waterberging. Daarnaast is de polderdijk langs de Sierdswiel verbeterd. Deze voldoet nu weer aan de gestelde eisen. Het gebied is nu beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering.

Planning

De aanleg van de nieuwe polderdijk is in november 2021 gestart en in november 2022 afgerond. Het inzaaien van de nieuwe polderdijk en het ophogen van de polderdijk langs de Sierdswiel vindt na het broedseizoen plaats, vanaf eind juli 2022.

Hinder voor de omgeving

We kunnen enige overlast voor de omgeving niet voorkomen. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder.

Wie voert het project uit?

Het werk is uitgevoerd door Loon-& Grondverzetbedrijf Brandsma B.V. uit Wolsum. Samen hebben we er binnen de aangegeven tijd voor gezorgd het werk te realiseren en een kwalitatief goed gebied achter te laten.