Wijzigingen in de legger ter inzage

  • geplaatst op 07 juni 2023 om 08:59

Voor het onderhoud van een deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied zijn grondeigenaren verantwoordelijk. Het gaat dan om inwoners, ondernemers, gemeenten, stichtingen of andere organisaties. Op een kaart zijn de onderhoudsverplichtingen vastgelegd. Deze kaart noemen we de legger. Wij stellen de legger opnieuw vast. Dat betekent dat de onderhoudsplicht van eigenaren van wie grond grenst aan een water, perceel of bouwwerk mogelijk wijzigt.

Van 7 juni tot en met 19 juli 2023 liggen de wijzigingen op de legger ter inzage.

Onderhoudsplicht

We hebben op een kaart vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan waterstaatswerken. Een waterstaatswerk is een water, polder, dijk of bouwwerk. Deze kaart noemen we de legger. Onderhoud is bijvoorbeeld het maaien van een stuk grond. Dit noemen we regelmatig of klein onderhoud. Een voorbeeld van groot onderhoud is het vervangen van een pomp in een gemaal.

Legger ter inzage: 7 juni tot en met 19 juli 2023

Op de nieuwe leggerkaart kun je als grondeigenaar zien of je verantwoordelijk bent voor het onderhoud. Je kunt ook een reactie achterlaten.

Van 7 juni tot en met 19 juli 2023 ligt de legger ter inzage. Ben je het niet eens met de wijzigingen dan kun je een zienswijze indienen. Vanaf 19 juli 2023 beoordelen wij de zienswijzen en krijgen alle indieners een brief. In september 2023 stelt ons dagelijks bestuur de legger vast.