Wij ondertekenen samen met Friese organisaties het bijenpact

  • geplaatst op 15 november 2019 om 16:04

Onze dagelijks bestuurder Jan van Weperen ondertekende vrijdag 15 november tijdens een bijeenkomst in Wergea het bijenpact van Wetterskip Fryslân. Dit deden we samen met 15 andere Friese organisaties. In het bijenpact staat wat iedere organisatie doet om de leefomstandigheden voor bijen en de biodiversiteit te verbeteren.

Bijen en insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en een gezond bodemleven.

Silence of the Bees

Het sluiten van de bijenpacts is onderdeel van het project Silence of the Bees.  Dit project vraagt aandacht voor bijensterfte en de afname van vliegende insecten en zoekt naar oplossingen. In ons bijenpact lees je wat wij nog meer doen om de biodiversiteit te bevorderen.

Bijen

Foto is gemaakt door Henk Boersma.