We inspecteren polderdijken vanwege droogte

  • geplaatst op 16-07-2019 13:30

We starten deze week, vanaf maandag 15 juli 2019, met de inspectie van 97 kilometer droogtegevoelige polderdijken in het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren. Onze medewerkers controleren of er schade is door verdroging. Bijvoorbeeld scheurvorming, lekkages of schade aan de grasmat. Aanleiding voor de inspectie is het neerslagtekort. Dat is in Fryslân opgelopen naar meer dan 150 millimeter. Dat is ongeveer 50 millimeter meer dan normaal in deze periode.

De inspecties nemen naar verwachting ongeveer twee weken in beslag. We inspecteren vrijliggende polderdijken met een veenondergrond en polderdijken die door hun ligging meer risico op schade lopen dan gemiddeld. Bijvoorbeeld door een groot peilverschil tussen de boezem (het stelsel van meren en kanalen in Fryslân) en de polder én de aanwezigheid van een sloot direct achter de polderdijk. Door het peilverschil staat er veel waterdruk op de polderdijken.

Meest kwetsbare gebieden

In het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren heeft de droogte invloed op de polderdijken. Dit gebied is na de droogte-inspectie in 2018 aangemerkt als meest kwetsbaar. De polderdijken zijn hier in het verleden mogelijk voor een deel uit veen opgebouwd en ook de ondergrond is van veen. In totaal heeft Fryslân ongeveer 600 kilometer van deze veendijken.

Waterbeheer bij droogte

Een neerslagtekort wordt veroorzaakt doordat er in de zomer meer water verdampt dan het regent. Net als vorig jaar is 2019 tot nu toe een droog jaar. We laten extra water in vanuit het IJsselmeer om het water in de Friese meren en kanalen aan te vullen en de waterkwaliteit goed te houden. Van daaruit wordt het water verdeeld over sloten en vaarten in polders en deelgebieden.

Hogere waterstand

We kunnen voldoende water inlaten vanuit het IJsselmeer om de waterstanden op peil te houden. Op de Friese boezem en in de polders houden we waar mogelijk een hogere waterstand aan dan zomerpeil. Hiermee houden we dijken en kaden nat en proberen het eventuele neerslag zo goed mogelijk in de bodem vast te houden.

De grondwaterstanden zijn lager dan normaal rond deze periode. Dit geldt vooral voor de hoger gelegen zandgronden in het zuidoosten van Fryslân. Hier kunnen we als waterschap weinig aan doen. Er is veel regen nodig om de grondwaterstanden aan te vullen. De regen van de afgelopen dagen is daarvoor niet voldoende.