Wandelpad Mieddyk in Folsgare twee weken afgesloten door werk aan waterkering

  • geplaatst op 03 oktober 2022 om 13:35

Vanaf maandag 10 oktober 2022 gaan we aan de slag met de waterkering langs de Folsgearster Opfeart in Folsgare. Met het verbeteren van de kering over een lengte van ongeveer 150 meter voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast beperkt. Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad op de kering langs de Mieddyk ongeveer twee weken afgesloten voor publiek.

Nieuw wandelpad

Aannemer Jelle Bijlsma voert het werk in opdracht van ons uit. De kering wordt met gemiddeld 20 centimeter grond opgehoogd en het bovenste deel (de kruin) wordt 2,5 meter breed gemaakt. Er wordt een nieuwe halfverharding aangebracht voor het wandelpad. Het nieuwe pad is op 24 oktober weer toegankelijk voor wandelaars.

Wandelpad Mieddyk in Folsgare.JPG

Het bestaande wandelpad langs de Mieddyk.

Wat is een waterkering?

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.

Traject verbeteren waterkering Folsgare.png

Op de kaart is in het rood het traject ingetekend van de waterkering in Folsgare die Wetterskip Fryslân gaat verbeteren.

Verbeteren waterkeringen

Het werk aan de waterkering in Folsgare is onderdeel van een groter project ‘Verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving’. Het waterschap controleert eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat diverse waterkeringen op allerlei locaties in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt.

We verbeteren de keringen, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast.