Update 10 november 2023: We nemen maatregelen om wateroverlast te beperken

  • geplaatst op 10 november 2023 om 17:44

Door de aanhoudende regen houden we dit weekend hoge waterstanden in polders en op de boezem. De gemiddelde boezemwaterstand is momenteel -0,35 m NAP. De weersvoorspellingen blijven wisselend. We krijgen betere mogelijkheden om te spuien maar ook de inzet van het Ir. D.F. Woudagemaal gemaal blijft nodig.

Maatregelen

Op dit moment hebben we het Ir. D.F. Woudagemaal, J.L. Hooglandgemaal, Ropta en gemaal De Heining in werking en spuien we bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. Dit zijn onze voornaamste afvoeren van water, er zijn ook kleinere gemalen die meedraaien om de boezem te ontlasten. Onze rayonbeheerders voeren in sommige polders minder water af om daarmee de boezem te ontlasten. Hierdoor kan de waterstand in sommige poldersloten tijdelijk wat oplopen. We doen dit alleen waar we dit verantwoord vinden. Daar waar nodig kunnen we overgaan tot de tijdelijke inzet van extra pompen in kwetsbare gebieden.

Bezoek het Woudagemaal onder stoom

Het Woudagemaal is vanaf zaterdag 10.00 uur weer open voor publiek. Meer informatie over bezoek aan het Woudagemaal onder stoom is te vinden op www.woudagemaal.nl(externe website)

Overlast of schade?

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).

Schone sloten en duikers

Aanliggende grondeigenaren van een schouwsloot moesten deze voor 1 november hekkelen (planten en takken verwijderen). Onze medewerkers zijn gestart met de jaarlijkse schouw. Zij controleren of schouwsloten voldoende schoon zijn voor de water aan- en afvoer. Als een sloot niet voldoet, krijgt de aanliggende grondeigenaar een brief met het verzoek binnen twee weken alsnog de sloot schoon te maken. We verlenen niet standaard een maand uitstel van het slootschonen, zoals per abuis in de media vermeld. Juist nu zijn schone sloten belangrijk. Mocht het vanwege te natte grond niet mogelijk zijn om met de kraan het land in te gaan, overleg dan met de rayonbeheerder in uw gebied over de juiste aanpak.

Bij het afvoeren van water komen er ook takken en plantenresten mee. Hierdoor kunnen de ingangen van duikers verstopt raken. Duikers zijn buizen die sloten verbinden. Grondeigenaren en -gebruikers kunnen helpen met de waterafvoer door takken, plantenresten of afval voor hun duikers te verwijderen. Daarmee blijft de doorstroming op gang.