Kaart peilverhogingen veenweidegebied

  • geplaatst op 11 mei 2017

Op de kaart peilverhogingen veenweidegebied (onderaan deze pagina) kunt u zien waar hogere slootpeilen nodig zijn om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te vertragen. 

Wat vindt u op de kaart?

  • Gebieden waar het waterschap actief het slootpeil verhoogt (actieve peilverhoging).
  • Gebieden waar het waterschap de peilen de komende jaren niet verandert en waar de drooglegging (het verschil tussen maaiveld en slootpeil) door bodemdaling vanzelf kleiner wordt (passieve peilverhoging).

Door de hogere peilen wordt de laag veen boven het huidige slootpeil natter gehouden en oxideert het veen minder snel. Dit vertraagt de bodemdaling.

Actieve en passieve peilverhoging

Afhankelijk van de dikte van de veenlaag die natter gehouden kan worden, verhoogt het waterschap wel of niet actief het slootpeil om de drooglegging te verkleinen. Als het slootpeil met minder dan 10 centimeter verhoogd moet worden, doen we niets. We wachten tot het veen vanzelf een drooglegging van 90 centimeter bereikt. We voeren een actieve peilverhoging als de drooglegging meer dan 1 meter is. 

Kleidek op veen (actieve en passieve peilverhoging)

In gebieden waar de bodem bestaat uit een laag klei op de veenlaag en waar de huidige drooglegging groter is dan 90 centimeter, stelt het waterschap naast een hoger zomerpeil ook een hoger winterpeil in. In gebieden waar de drooglegging al maximaal 90 centimeter is, stellen we alleen een hoger zomerpeil in tot een drooglegging van ongeveer 60 centimeter.

Klik in de kaart op het legendasymbool  Legendasymbool  voor verklaring van de kleuren.