Kaart onderhoudsplicht sloten (schouw)

  In deze kaart kunt u zien of u onderhoudsplicht heeft voor sloten. Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten hebben vaak de plicht deze te onderhouden.

  Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  • Vul een postcode of plaatsnaam in, of zoom in op de kaart met +/–
  • Klik op een gekleurde (stippel)lijn voor informatie over de onderhoudsplicht

  Termen die het waterschap gebruikt

  • watergangen, waterlopen of wateren = sloten, vaarten 
  • schouw = controle van onderhoud van sloten
  • legger = vastgelegde eisen die het waterschap stelt aan (onderhoud van) wateren, keringen en kunstwerken