Kaart onderhoudsplicht polderdijken

In de kaart onderhoudsplicht polderdijken kunt u bekijken of u onderhoudsplicht heeft voor polderdijken. Eigenaren van gronden die dienen als een polderdijk of regionale waterkeringen hebben vaak de plicht deze te onderhouden.

Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  • Vul een postcode of plaatsnaam in, of zoom in op de kaart met +/–
  • Klik op een gekleurde (stippel)lijn voor informatie over de onderhoudsplicht

 

Termen die het waterschap gebruikt

  • Watergangen, waterlopen of wateren = sloten, vaarten
  • Keringen of waterkeringen = dijken, kaden
  • Schouw = controle van onderhoud aan wateren, kunstwerken en keringen
  • Legger = vastgelegde eisen die het waterschap stelt aan (onderhoud van) wateren, keringen en kunstwerken