Kaart onderhoudsplicht kaden (kadeschouw)

  In de kaart onderhoudsplicht kaden kuntu nagaan of u onderhoudsplicht heeft voor kaden. Eigenaren van gronden die dienen als een kade of dijk (regionale waterkeringen) hebben vaak de plicht deze te onderhouden.

  Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  • Vul een postcode of plaatsnaam in, of zoom in op de kaart met +/–
  • Klik op een gekleurde (stippel)lijn voor informatie over de onderhoudsplicht

   

  Termen die het waterschap gebruikt

  • Watergangen, waterlopen of wateren = sloten, vaarten
  • Keringen of waterkeringen = dijken, kaden
  • Schouw = controle van onderhoud aan wateren, kunstwerken en keringen
  • Legger = vastgelegde eisen die het waterschap stelt aan (onderhoud van) wateren, keringen en kunstwerken