Kaart onderhoudsplicht polderdijken

In de kaart onderhoudsplicht polderdijken kunt u bekijken of u onderhoudsplicht heeft voor polderdijken. Eigenaren van gronden die dienen als een polderdijk of regionale waterkeringen hebben vaak de plicht deze te onderhouden.

Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  • Vul een postcode of plaatsnaam in, of zoom in op de kaart met +/–
  • Klik op een gekleurde (stippel)lijn voor informatie over de onderhoudsplicht

Bekijk de uitleg van begrippen als u de begrippen niet begrijpt. U kunt ons ook bellen om uitleg.