Grondwater metingen voor: Oldetrijne

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6220
LOCATIE
Oldetrijne – De Meenthe
Maaiveld hoogte
0.24
Omschrijving
Het meetpunt staat ten zuidwesten van Wolvega in een grasland perceel, dat deel uitmaakt van een praktijkproef “water vasthouden hogere zandgronden”. Het perceel ligt op een dekzandrug met in de ondergrond keileem. Deze dekzandrug wordt geheel omgeven door veengebied. De grondwaterstand wordt gemeten in de zandlaag boven de keileem.<br>Om meer water vast te houden is de bestaande drainage vervangen door ondiepe, intensieve drainage. De afvoer van de drainage is peilgestuurd, door een beweegbare stuw in de sloot waar de drains uitkomen. Op deze manier wordt de grondwaterstand “gestuurd” door het slootpeil (de groene lijn in de grafiek).

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 -0,71
08-03-2023 20:00 -0,70
09-03-2023 20:00 -0,71
10-03-2023 20:00 -0,54
11-03-2023 20:00 -0,53
12-03-2023 20:00 -0,49
13-03-2023 20:00 -0,45
14-03-2023 20:00 -0,49
15-03-2023 20:00 -0,58
16-03-2023 20:00 -0,61
17-03-2023 20:00 -0,65
18-03-2023 20:00 -0,68
19-03-2023 20:00 -0,69
20-03-2023 20:00 -0,70

oppervlaktewater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 -0,60
08-03-2023 20:00 -0,61
09-03-2023 20:00 -0,60
10-03-2023 20:00 -0,59
11-03-2023 20:00 -0,59
12-03-2023 20:00 -0,60
13-03-2023 20:00 -0,60
14-03-2023 20:00 -0,60
15-03-2023 20:00 -0,60
16-03-2023 20:00 -0,60
17-03-2023 20:00 -0,61
18-03-2023 20:00 -0,60
19-03-2023 20:00 -0,60
20-03-2023 20:00 -0,60