Grondwater metingen voor: DM-10-NW

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6210
LOCATIE
Oosterbierum (DM-10-NW)
Maaiveld hoogte
0.13
Omschrijving
Het meetpunt staat ten zuidoosten van Oosterbierum in een wegberm in akkerbouwgebied. De grondwaterstand wordt gemeten op twee verschillende dieptes: op circa 3 meter beneden maaiveld en 6,5 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat de bovenste meter uit klei, daarna volgt een zandlaag die op 3 meter beneden maaiveld onderbroken wordt door een dunne kleilaag. Op 7 meter begint er wederom een kleilaag. Het ondiepe meetpunt meet in het zand, het diepe meetpunt in de overgang van zand naar klei.

ondiep grondwater

Datum Waarde
08-03-2023 20:00 -1,08
09-03-2023 20:00 -1,13
10-03-2023 20:00 -1,09
11-03-2023 20:00 -0,94
12-03-2023 20:00 -0,94
13-03-2023 20:00 -0,86
14-03-2023 20:00 -0,86
15-03-2023 20:00 -0,95
16-03-2023 20:00 -0,98
17-03-2023 20:00 -1,03
18-03-2023 20:00 -1,08
19-03-2023 20:00 -1,11
20-03-2023 20:00 -1,13
21-03-2023 20:00 -1,11

diep grondwater

Datum Waarde
08-03-2023 20:00 -0,75
09-03-2023 20:00 -0,77
10-03-2023 20:00 -0,74
11-03-2023 20:00 -0,73
12-03-2023 20:00 -0,66
13-03-2023 20:00 -0,60
14-03-2023 20:00 -0,64
15-03-2023 20:00 -0,67
16-03-2023 20:00 -0,64
17-03-2023 20:00 -0,66
18-03-2023 20:00 -0,69
19-03-2023 20:00 -0,72
20-03-2023 20:00 -0,74
21-03-2023 20:00 -0,72