Grondwater metingen voor: DM-10-NW

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6210
LOCATIE
Oosterbierum (DM-10-NW)
Maaiveld hoogte
0.13
Omschrijving
Het meetpunt staat ten zuidoosten van Oosterbierum in een wegberm in akkerbouwgebied. De grondwaterstand wordt gemeten op twee verschillende dieptes: op circa 3 meter beneden maaiveld en 6,5 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat de bovenste meter uit klei, daarna volgt een zandlaag die op 3 meter beneden maaiveld onderbroken wordt door een dunne kleilaag. Op 7 meter begint er wederom een kleilaag. Het ondiepe meetpunt meet in het zand, het diepe meetpunt in de overgang van zand naar klei.

ondiep grondwater

Datum Waarde
20-11-2022 20:00 -1,20
21-11-2022 20:00 -1,22
22-11-2022 20:00 -1,22
23-11-2022 20:00 -1,24
24-11-2022 20:00 -1,19
25-11-2022 20:00 -1,14
26-11-2022 20:00 -1,17
27-11-2022 20:00 -1,18
28-11-2022 20:00 -1,03
29-11-2022 20:00 -1,08
30-11-2022 20:00 -1,12
01-12-2022 20:00 -1,15
02-12-2022 20:00 -1,17
03-12-2022 20:00 -1,19
04-12-2022 20:00 -1,21

diep grondwater

Datum Waarde
20-11-2022 20:00 -0,85
21-11-2022 20:00 -0,83
22-11-2022 20:00 -0,83
23-11-2022 20:00 -0,84
24-11-2022 20:00 -0,89
25-11-2022 20:00 -0,86
26-11-2022 20:00 -0,87
27-11-2022 20:00 -0,83
28-11-2022 20:00 -0,79
29-11-2022 20:00 -0,80
30-11-2022 20:00 -0,81
01-12-2022 20:00 -0,81
02-12-2022 20:00 -0,81
03-12-2022 20:00 -0,81
04-12-2022 20:00 -0,82