Grondwater metingen voor: DM-09-ZW

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6209
LOCATIE
Gaasterland – Rijsterpolder (DM-09-ZW)
Maaiveld hoogte
0.84
Omschrijving
Het meetpunt staat in grasland aan de rand van een boerenerf in de Rijsterpolder.<br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op twee verschillende dieptes. Op een diepte van circa 4 meter beneden het maaiveld en op een diepte van circa 15 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit zand met op 13 meter beneden maaiveld een dunne, slecht doorlatende veenlaag.<br>De Rijsterpolder ligt tegen de hoge delen van Gaasterland. Deze streek is glooiend en bosrijk. Deze reliëfs heetten vroeger gaasten. Het zijn in de Saalien-ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand.

ondiep grondwater

Datum Waarde
08-02-2024 20:00 -0.26
09-02-2024 20:00 -0.07
10-02-2024 20:00 -0.08
11-02-2024 20:00 -0.13
12-02-2024 20:00 -0.18
13-02-2024 20:00 -0.23
14-02-2024 20:00 -0.18
15-02-2024 20:00 -0.12
16-02-2024 20:00 -0.16
17-02-2024 20:00 -0.21
18-02-2024 20:00 -0.17
19-02-2024 20:00 0.07
20-02-2024 20:00 -0.03
21-02-2024 20:00 -0.08

diep grondwater

Datum Waarde
08-02-2024 20:00 -0.22
09-02-2024 20:00 -0.06
10-02-2024 20:00 -0.08
11-02-2024 20:00 -0.11
12-02-2024 20:00 -0.17
13-02-2024 20:00 -0.21
14-02-2024 20:00 -0.16
15-02-2024 20:00 -0.12
16-02-2024 20:00 -0.14
17-02-2024 20:00 -0.19
18-02-2024 20:00 -0.16
19-02-2024 20:00 0.01
20-02-2024 20:00 -0.05
21-02-2024 20:00 -0.08