Grondwater metingen voor: DM-09-ZW

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6209
LOCATIE
Gaasterland – Rijsterpolder (DM-09-ZW)
Maaiveld hoogte
0.84
Omschrijving
Het meetpunt staat in grasland aan de rand van een boerenerf in de Rijsterpolder.<br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op twee verschillende dieptes. Op een diepte van circa 4 meter beneden het maaiveld en op een diepte van circa 15 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit zand met op 13 meter beneden maaiveld een dunne, slecht doorlatende veenlaag.<br>De Rijsterpolder ligt tegen de hoge delen van Gaasterland. Deze streek is glooiend en bosrijk. Deze reliëfs heetten vroeger gaasten. Het zijn in de Saalien-ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand.

ondiep grondwater

Datum Waarde
20-11-2022 20:00 -0,33
21-11-2022 20:00 -0,34
22-11-2022 20:00 -0,34
23-11-2022 20:00 -0,36
24-11-2022 20:00 -0,39
25-11-2022 20:00 -0,40
26-11-2022 20:00 -0,41
27-11-2022 20:00 -0,40
28-11-2022 20:00 -0,34
29-11-2022 20:00 -0,32
30-11-2022 20:00 -0,34
01-12-2022 20:00 -0,36
02-12-2022 20:00 -0,38
03-12-2022 20:00 -0,39
04-12-2022 20:00 -0,41

diep grondwater

Datum Waarde
20-11-2022 20:00 -0,58
21-11-2022 20:00 -0,58
22-11-2022 20:00 -0,57
23-11-2022 20:00 -0,60
24-11-2022 20:00 -0,63
25-11-2022 20:00 -0,63
26-11-2022 20:00 -0,64
27-11-2022 20:00 -0,64
28-11-2022 20:00 -0,58
29-11-2022 20:00 -0,57
30-11-2022 20:00 -0,59
01-12-2022 20:00 -0,61
02-12-2022 20:00 -0,62
03-12-2022 20:00 -0,63
04-12-2022 20:00 -0,64