Grondwater metingen voor: DM-09-ZW

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6209
LOCATIE
Gaasterland – Rijsterpolder (DM-09-ZW)
Maaiveld hoogte
0.84
Omschrijving
Het meetpunt staat in grasland aan de rand van een boerenerf in de Rijsterpolder.<br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op twee verschillende dieptes. Op een diepte van circa 4 meter beneden het maaiveld en op een diepte van circa 15 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit zand met op 13 meter beneden maaiveld een dunne, slecht doorlatende veenlaag.<br>De Rijsterpolder ligt tegen de hoge delen van Gaasterland. Deze streek is glooiend en bosrijk. Deze reliëfs heetten vroeger gaasten. Het zijn in de Saalien-ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 -0,41
08-03-2023 20:00 -0,41
09-03-2023 20:00 -0,43
10-03-2023 20:00 -0,34
11-03-2023 20:00 -0,28
12-03-2023 20:00 -0,22
13-03-2023 20:00 -0,20
14-03-2023 20:00 -0,26
15-03-2023 20:00 -0,27
16-03-2023 20:00 -0,27
17-03-2023 20:00 -0,31
18-03-2023 20:00 -0,34
19-03-2023 20:00 -0,36
20-03-2023 20:00 -0,37

diep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 -0,53
08-03-2023 20:00 -0,53
09-03-2023 20:00 -0,55
10-03-2023 20:00 -0,46
11-03-2023 20:00 -0,43
12-03-2023 20:00 -0,38
13-03-2023 20:00 -0,39
14-03-2023 20:00 -0,42
15-03-2023 20:00 -0,43
16-03-2023 20:00 -0,43
17-03-2023 20:00 -0,45
18-03-2023 20:00 -0,47
19-03-2023 20:00 -0,49
20-03-2023 20:00 -0,50