Grondwater metingen voor: DM-08-NO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6208
LOCATIE
Lauwersmeer Kollumerwaard (DM-08-NO)
Maaiveld hoogte
-0.09
Omschrijving
Het meetpunt staat in het Nationaal park en N2000 gebied Lauwersmeer. De grondwaterstand wordt gemeten op 1 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit fijn zand. In dit natuurgebied wordt gestreefd naar het natuurdoeltype moerasland. Daarvoor moet de grondwaterstand zich boven of net onder maaiveld bevinden.<br>Het zo kenmerkende landschap van Nationaal Park Lauwersmeer is recent ontstaan. In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee. Door de afsluitdam vielen de hooggelegen zandplaten definitief droog. Het water speelt in dit gebied een belangrijke rol, door het vele riet komen hier veel water- en moerasinsecten voor en zij zijn weer een belangrijke voedingsbron voor de moerasvogels.

ondiep grondwater

Datum Waarde
08-03-2023 20:00 -0,29
09-03-2023 20:00 -0,37
10-03-2023 20:00 -0,25
11-03-2023 20:00 -0,26
12-03-2023 20:00 -0,27
13-03-2023 20:00 -0,25
14-03-2023 20:00 -0,23
15-03-2023 20:00 -0,37
16-03-2023 20:00 -0,29
17-03-2023 20:00 -0,40
18-03-2023 20:00 -0,40
19-03-2023 20:00 -0,39
20-03-2023 20:00 -0,42
21-03-2023 20:00 -0,23