Grondwater metingen voor: DM-07-NO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6207
LOCATIE
Sweagermieden (DM-07-NO)
Maaiveld hoogte
-0.8
Omschrijving
Het meetpunt staat in het natuurgebied de Sweagermieden (Zwagermieden). De grondwaterstand wordt gemeten op circa 2 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit een veenlaag van 1,5 meter, daarna volgt een zandlaag. Het meetpunt meet de grondwaterstand beneden de veenlaag, in het zand.<br>In dit natuurgebied wordt gestreefd naar het natuurdoeltype vochtig hooiland. Daarvoor moet de grondwaterstand in het voorjaar zich rond het maaiveld bevinden en mag het in de zomer niet ver uitzakken.<br>De Zwagermieden is waterrijk met relatief veel weidevogels. Vroeger liep hier het stroomdal van de Oude Zwemmer.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 -0,78
08-03-2023 20:00 -0,78
09-03-2023 20:00 -0,79
10-03-2023 20:00 -0,77
11-03-2023 20:00 -0,76
12-03-2023 20:00 -0,76
13-03-2023 20:00 -0,74
14-03-2023 20:00 -0,74
15-03-2023 20:00 -0,76
16-03-2023 20:00 -0,76
17-03-2023 20:00 -0,77
18-03-2023 20:00 -0,78
19-03-2023 20:00 -0,78
20-03-2023 20:00 -0,79
21-03-2023 20:00 -0,77