Grondwater metingen voor: DM-07-NO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6207
LOCATIE
Sweagermieden (DM-07-NO)
Maaiveld hoogte
-0.8
Omschrijving
Het meetpunt staat in het natuurgebied de Sweagermieden (Zwagermieden). De grondwaterstand wordt gemeten op circa 2 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit een veenlaag van 1,5 meter, daarna volgt een zandlaag. Het meetpunt meet de grondwaterstand beneden de veenlaag, in het zand.<br>In dit natuurgebied wordt gestreefd naar het natuurdoeltype vochtig hooiland. Daarvoor moet de grondwaterstand in het voorjaar zich rond het maaiveld bevinden en mag het in de zomer niet ver uitzakken.<br>De Zwagermieden is waterrijk met relatief veel weidevogels. Vroeger liep hier het stroomdal van de Oude Zwemmer.

ondiep grondwater

Datum Waarde
20-11-2022 20:00 -2,96
21-11-2022 20:00 -2,96
22-11-2022 20:00 -2,96
23-11-2022 20:00 -2,96
24-11-2022 20:00 -2,96
25-11-2022 20:00 -0,86
26-11-2022 20:00 -0,88
27-11-2022 20:00 -0,87
28-11-2022 20:00 -0,84
29-11-2022 20:00 -0,84
30-11-2022 20:00 -0,85
01-12-2022 20:00 -0,85
02-12-2022 20:00 -0,86
03-12-2022 20:00 -0,85
04-12-2022 20:00 -0,86