Grondwater metingen voor: DM-06-ZW

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6206
LOCATIE
Hempensermeerpolder (DM-06-ZW)
Maaiveld hoogte
-2.05
Omschrijving
Het meetpunt staat in het natuurgebied Hempensermeerpolder, een droogmakerij en één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Fryslân. De grondwaterstand wordt gemeten op circa 1,5 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit een laag klei van zo’n 1 tot 1,5 meter op een veenlaag van zo’n 1 tot 2 meter, daarna volgt een zandlaag. Het meetpunt meet de grondwaterstand beneden de kleilaag, in het veen. In dit natuurgebied wordt gestreefd naar het natuurdoeltype vochtig weidevogelgrasland. Daarvoor moet in het voorjaar de grondwaterstand zich niet dieper dan 20-30 cm onder maaiveld bevinden. Dat is belangrijk voor de weidevogels, zodat zij genoeg voedsel kunnen vinden in de bodem.<br>De Hempensermeerpolder bij Leeuwarden is een gemeentelijk monument. Het meer werd in 1785 leeggepompt en is één van de meest ongeschonden droogmakerijen van Nederland.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 -1,93
08-03-2023 20:00 -1,93
09-03-2023 20:00 -1,92
10-03-2023 20:00 -1,91
11-03-2023 20:00 -1,91
12-03-2023 20:00 -1,92
13-03-2023 20:00 -1,92
14-03-2023 20:00 -1,91
15-03-2023 20:00 -1,91
16-03-2023 20:00 -1,91
17-03-2023 20:00 -1,92
18-03-2023 20:00 -1,92
19-03-2023 20:00 -1,91
20-03-2023 20:00 -1,91
21-03-2023 20:00 -1,91