Grondwater metingen voor: DM-05-ZW

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6205
LOCATIE
Kop van Bloksloot (DM-05-ZW)
Maaiveld hoogte
-0.77
Omschrijving
Het meetpunt staat in het natuurgebied Kop van Bloksloot in de Blokslootpolder. De grondwaterstand wordt gemeten op 1 meter beneden maaiveld. De bodem bestaat uit een dunne laag klei op een veenlaag van zo’n 2,5 meter, daarna volgt een zandlaag. Het meetpunt meet de grondwaterstand beneden de dunne kleilaag, in het veen.<br>In dit natuurgebied wordt gestreefd naar zogenaamd blauwgrasland, een nat en schraal graslandtype. Daarvoor moet de grondwaterstand in het voorjaar zich rond het maaiveld bevinden.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 -0,87
08-03-2023 20:00 -0,87
09-03-2023 20:00 -0,87
10-03-2023 20:00 -0,87
11-03-2023 20:00 -0,87
12-03-2023 20:00 -0,86
13-03-2023 20:00 -0,86
14-03-2023 20:00 -0,86
15-03-2023 20:00 -0,87
16-03-2023 20:00 -0,86
17-03-2023 20:00 -0,86
18-03-2023 20:00 -0,87
19-03-2023 20:00 -0,87
20-03-2023 20:00 -0,87