Grondwater metingen voor: DM-03-ZO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6203
LOCATIE
Drents Friese Wold (DM-03-ZO)
Maaiveld hoogte
5.6
Omschrijving
Het meetpunt staat aan de rand van het Natura 2000 gebied Drents Friese Wold in een nat bos, dat grenst aan landbouwgebied.<br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van circa 2,5 meter beneden het maaiveld. De bodem bestaat uit zand, met een dunne leemlaag op zo’n 1,5 m. Het meetpunt meet de grondwaterstand beneden deze dunne leemlaag, in het zand.<br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van circa 2,5 meter beneden het maaiveld. De bodem bestaat uit zand, met een dunne leemlaag op zo’n 1,5 m. Het meetpunt meet de grondwaterstand beneden deze dunne leemlaag, in het zand.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 5,04
08-03-2023 20:00 5,05
09-03-2023 20:00 5,02
10-03-2023 20:00 5,11
11-03-2023 20:00 5,19
12-03-2023 20:00 5,25
13-03-2023 20:00 5,29
14-03-2023 20:00 5,26
15-03-2023 20:00 5,25
16-03-2023 20:00 5,25
17-03-2023 20:00 5,23
18-03-2023 20:00 5,20
19-03-2023 20:00 5,17
20-03-2023 20:00 5,16