Grondwater metingen voor: DM-02-ZO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6202
LOCATIE
Duurswouderheide (DM-02-ZO)
Maaiveld hoogte
5.29
Omschrijving
Het meetpunt staat in het natuurgebied Duurswouderheide, in een heideveld nabij de plas Duursma’s Dobbe.<br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van circa 1,5 meter beneden het maaiveld. De bodem bestaat uit een dunne laag zand, daaronder bevindt zich een dikke laag keileem tot bijna 5 meter beneden maaiveld. Daarna is er een zandlaag. Het meetpunt meet de grondwaterstand in de bovenste zandlaag.<br>In dit natuurgebied wordt gestreefd naar het natuurdoeltype vochtige heide. Daarvoor moet in de herfst en winter de grondwaterstand zich rond het maaiveld bevinden. In het voorjaar en in de zomer mag de grondwaterstand niet verder zakken dan ongeveer 40 centimeter onder het maaiveld.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 5,22
08-03-2023 20:00 5,20
09-03-2023 20:00 5,14
10-03-2023 20:00 5,22
11-03-2023 20:00 5,24
12-03-2023 20:00 5,36
13-03-2023 20:00 5,46
14-03-2023 20:00 5,43
15-03-2023 20:00 5,36
16-03-2023 20:00 5,37
17-03-2023 20:00 5,36
18-03-2023 20:00 5,31
19-03-2023 20:00 5,28
20-03-2023 20:00 5,24