Grondwater metingen voor: DM-01-ZO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6201
LOCATIE
De Stripe - Wijnjewoude (DM-01-ZO)
Maaiveld hoogte
5.13
Omschrijving
Het meetpunt staat in landbouwgebied, gelegen tussen ’t Oude bos en de Duurswouder heide. <br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van circa 5 meter beneden het maaiveld. De bodem bestaat uit een dunne laag zand, daaronder bevindt zich een dikke laag keileem tot bijna 5 meter beneden maaiveld. Daarna is er een zandlaag. Het meetpunt meet de grondwaterstand in de zandlaag onder de keileem.

ondiep grondwater

Datum Waarde
20-11-2022 20:00 3,23
21-11-2022 20:00 3,25
22-11-2022 20:00 3,27
23-11-2022 20:00 3,26
24-11-2022 20:00 3,24
25-11-2022 20:00 3,24
26-11-2022 20:00 3,23
27-11-2022 20:00 3,26
28-11-2022 20:00 3,29
29-11-2022 20:00 3,30
30-11-2022 20:00 3,30
01-12-2022 20:00 3,30
02-12-2022 20:00 3,31
03-12-2022 20:00 3,31
04-12-2022 20:00 3,31