Grondwater metingen voor: DM-01-ZO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6201
LOCATIE
De Stripe - Wijnjewoude (DM-01-ZO)
Maaiveld hoogte
5.13
Omschrijving
Het meetpunt staat in landbouwgebied, gelegen tussen ’t Oude bos en de Duurswouder heide. <br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van circa 5 meter beneden het maaiveld. De bodem bestaat uit een dunne laag zand, daaronder bevindt zich een dikke laag keileem tot bijna 5 meter beneden maaiveld. Daarna is er een zandlaag. Het meetpunt meet de grondwaterstand in de zandlaag onder de keileem.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 3,82
08-03-2023 20:00 3,83
09-03-2023 20:00 3,82
10-03-2023 20:00 3,85
11-03-2023 20:00 3,89
12-03-2023 20:00 3,97
13-03-2023 20:00 4,09
14-03-2023 20:00 4,07
15-03-2023 20:00 4,06
16-03-2023 20:00 4,06
17-03-2023 20:00 4,04
18-03-2023 20:00 4,00
19-03-2023 20:00 3,98
20-03-2023 20:00 3,95