Grondwater metingen voor: Hee

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6016
LOCATIE
Polder Hee
Maaiveld hoogte
0.65
Omschrijving
Dit grondwatermeetpunt ligt in de Terschellinger Polder, in de buurt van de binnenduinrand. Dit grasland is in gebruik als landbouwgrond. Met een lengte van maar liefst 12 kilometer strekt de Terschellinger polder zich uit over een aanzienlijk deel van het eiland. De polder bestaat eigenlijk uit twee delen: een hoger deel, dat tegen de duinen aan ligt en waar zich het grondwatermeetpunt bevindt, en een lager deel. Dit wordt gevormd door een uitgestrekt en open weidegebied met daarin een aantal dorpen en eendenkooien. <br><br> Het landschap in de Terschellinger Polder bestaat voor een deel uit elementen die stammen uit de periode dat de polder nog niet bedijkt was. Tussen de duinen en de waddendijk liggen diverse overgangsgebieden, zoals hoog/laag, droog/nat, zoet/zout, zand/veen en zand/klei. Dankzij deze verschillen heeft de polder een bijzonder gevarieerd planten- en dierenleven. <br><br> De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van ongeveer 2,5 meter beneden het maaiveld.

ondiep grondwater

Datum Waarde
21-05-2023 22:00 0.23
22-05-2023 22:00 0.25
23-05-2023 22:00 0.23
24-05-2023 22:00 0.22
25-05-2023 22:00 0.22
26-05-2023 22:00 0.22
27-05-2023 22:00 0.22
28-05-2023 22:00 0.22
29-05-2023 22:00 0.21
30-05-2023 22:00 0.21
31-05-2023 22:00 0.22
01-06-2023 22:00 0.20
02-06-2023 22:00 0.20
03-06-2023 22:00 0.20
04-06-2023 22:00 0.20
05-06-2023 22:00 0.20