Grondwater metingen voor: Fochteloo

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6015
LOCATIE
Fochteloo
Maaiveld hoogte
8.82
Omschrijving
Het meetpunt staat in een landbouwgebied dat in gebruik is als akkerbouw. De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van circa 2,5 meter beneden het maaiveld. De bodem bestaat grotendeels uit zand met daarboven een dunne laag organisch materiaal (veraard veen). <br><br> De grondsoorten in dit gebied zijn gevoelig voor droogteschade in de zomer. Bij een neerslagtekort kan de grondwaterstand diep onder het maaiveld zakken.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 8,29
08-03-2023 20:00 8,27
09-03-2023 20:00 8,25
10-03-2023 20:00 8,35
11-03-2023 20:00 8,45
12-03-2023 20:00 8,48
13-03-2023 20:00 8,51
14-03-2023 20:00 8,47
15-03-2023 20:00 8,40
16-03-2023 20:00 8,40
17-03-2023 20:00 8,38
18-03-2023 20:00 8,34
19-03-2023 20:00 8,32
20-03-2023 20:00 8,29