Grondwater metingen voor: Kleine wielen

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6014
LOCATIE
Kleine Wielen
Maaiveld hoogte
-0.88
Omschrijving
De Kleine Wielen is een recreatiegebied onder de rook van de Friese hoofdstad Leeuwarden. De bodem bestaat uit een veenlaag met een dikte van bijna 2 meter. Daaronder bevindt zich een zandlaag. De grondwaterstand wordt gemeten in de veenlaag op een diepte van 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. <br><br> Een gedeelte van dit veengebied is opgehoogd en bestaat uit aangelegde waterplassen, zonneweiden, strand en groenvoorziening.

ondiep grondwater

Datum Waarde
08-03-2023 20:00 -1,27
09-03-2023 20:00 -1,29
10-03-2023 20:00 -1,25
11-03-2023 20:00 -1,22
12-03-2023 20:00 -1,22
13-03-2023 20:00 -1,19
14-03-2023 20:00 -1,18
15-03-2023 20:00 -1,22
16-03-2023 20:00 -1,24
17-03-2023 20:00 -1,25
18-03-2023 20:00 -1,26
19-03-2023 20:00 -1,27
20-03-2023 20:00 -1,28
21-03-2023 20:00 -1,24
22-03-2023 20:00 -1,25