Grondwater metingen voor: Kleine wielen

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6014
LOCATIE
Kleine Wielen
Maaiveld hoogte
-0.88
Omschrijving
De Kleine Wielen is een recreatiegebied onder de rook van de Friese hoofdstad Leeuwarden. De bodem bestaat uit een veenlaag met een dikte van bijna 2 meter. Daaronder bevindt zich een zandlaag. De grondwaterstand wordt gemeten in de veenlaag op een diepte van 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. <br><br> Een gedeelte van dit veengebied is opgehoogd en bestaat uit aangelegde waterplassen, zonneweiden, strand en groenvoorziening.

ondiep grondwater

Datum Waarde
20-11-2022 20:00 -1,45
21-11-2022 20:00 -1,45
22-11-2022 20:00 -1,45
23-11-2022 20:00 -1,44
24-11-2022 20:00 -1,44
25-11-2022 20:00 -1,44
26-11-2022 20:00 -1,44
27-11-2022 20:00 -1,44
28-11-2022 20:00 -1,40
29-11-2022 20:00 -1,39
30-11-2022 20:00 -1,38
01-12-2022 20:00 -1,38
02-12-2022 20:00 -1,39
03-12-2022 20:00 -1,39
04-12-2022 20:00 -1,39
05-12-2022 20:00 -1,40